U segmentu formalnog obrazovanja, Primorsko-goranska županija ima znatno viši udio srednjoškolski obrazovanih i visokoobrazovanih osoba u odnosu na prosjek Hrvatske i regija je talentiranih i otvorenih ljudi s razvijenim vještinama. Ulaganje u obrazovanje i vještine ključni je instrument politike za smanjenje nejednakosti i promicanje jednakih mogućnosti te i nadalje treba, u okviru nadležnosti, ulagati u obrazovanje. Unaprjeđenje vještina niskokvalificiranih radnika, kao odgovor na promjene u svijetu rada izazvane tehnološkim napretkom, važno je za suzbijanje disperzije plaća, uz istodobno stvaranje novih radnih mjesta.

Na području Primorsko-goranske županije djeluje jedno od četiri najveća sveučilišta u Hrvatskoj, Sveučilište u Rijeci, koje predstavlja iznimno važnu instituciju za društveni i gospodarski razvoj Županije. Od 2019. godine Sveučilište u Rijeci dio je asocijacije YUFE-e (The Young Universities for the Future of Europe), koja okuplja 10 mladih Sveučilišta i 4 partnera iz nevladinog i privatnog sektora. Zajednički ciljevi su im dinamičnost djelovanja, orijentacija na studente i razvoj istraživačkog rada, te namjera osnivanja prvog Europskog sveučilišta. Sveučilište je uvršteno i na jednu od najcjenjenijih rang ljestvica svjetskih sveučilišta, QS World University Rankings, ušavši tako među 4,5 – 5,5% najboljih svjetskih sveučilišta, odnosno među najboljih 1.000, u odnosu na sveukupno 18.000 sveučilišta u svijetu.