Kupjak, Ravna Gora
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone9,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni0
Ukupni broj zaposlenih u njima0
Popunjenost raspoložive površine zone41%

Kontakt:

Ivana Radočaj
Telefon: +385 51 829 454
E-mail: suradnik@ravnagora.hr

K-2 Marišćina, Viškovo
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone7,2 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,8
Broj aktivnih subjekata u zoni-
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone-

Kontakt:

Općina Viškovo
Telefon: +385 51 503 770
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

K-1 Vrbovsko, Vrbovsko
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone14 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 75 km, Zračna luka Zagreb, 96 km
Morska luka Luka Rijeka, 75 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 24,15 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina12,5 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja: 50 kn/m2
-pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 63 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 75%
Obročno plaćanje do 2 godine
Iznos komunalne naknade 1,32 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100/75/50%

Prostor obuhvata gospodarske zone poslovne namjene K-1 Vrbovsko nalazi se u predgrađu grada Vrbovskog, na pretežno neizgrađenom prostoru između samoga grada i autoceste Zagreb – Rijeka. Kako se Vrbovsko nalazi na pola puta između ta dva grada, značajno obilježje zone njezina su direktna povezanost s tim centrima. Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno-servisni, sadržaji manjih proizvodnih djelatnosti – obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Kontakt osoba:

Ljubomir Cindrić
Telefon: +385 51 875 115
E-mail: ljubomir.cindric@vrbovsko.hr

K-1 Marinići, Viškovo
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone27,9 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,4-0,8
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,2-1,6
Broj aktivnih subjekata u zoni44
Ukupni broj zaposlenih u njima471
Popunjenost raspoložive površine zone>66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 25 km
Morska luka Luka Rijeka, 8 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela14
Ukupna površina9 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja
-pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 5-45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Radna zona Marinići K-1 locirana je na južnom dijelu Općine Viškovo, a u sjevernom dijelu naselja Marinići, u neposrednoj blizini prometnice Rijeka – Viškovo. Površina radne zone je 27,84 ha. Zapadni dio zone većim je dijelom izgrađen dok je istočni dio zone dijelom izgrađen. Namjena zone je proizvodno-poslovna što znači da se mogu graditi sljedeće građevine proizvodne i poslovne namjene: obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš, servisne radionice, skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene, trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone, poslovne, upravne i uredske građevine, građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi, trgovački centar, skladišta, servisi, komunalno-servisni i uslužni sadržaji, sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti, ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta.

Kontakt:

Općina Viškovo
Telefon: +385 51 503 770
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

Bodulovo, Rijeka
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone5,2 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,13-0,37
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,52-1,19
Broj aktivnih subjekata u zoni-
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 4 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 30 km
Morska luka Luka Rijeka, 4,5 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistač-
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela11
Ukupna površina4,4 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 20,74-138,29 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade 0,42-12,70 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Deset parcela unutar zone namijenjeno je za prodaju poduzetnicima. Čestice su veličine od 1.000 do 3.150 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m². Najveća građevinska čestica tlocrtne površine 8.558 m² predviđena je za drugu fazu projekta, izgradnju Riječkog razvojnog centra s proizvodnim inkubatorom. Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.

Kontakt:

Grad Rijeka
Telefon: +385 51 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Mišnjak, Rab
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone11,7 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodno-uslužna, poslovno-trgovačka
Dopušteni koeficijent izgradnje30%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti60%
Broj aktivnih subjekata u zoniu izgradnji
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 50 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica Rijeka, 120 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 100 km
Morska luka Luka Rijeka, 120 km, Mišnjak 1 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 7,71 kn/m3
Javna odvodnja predviđeno
Mogućnost priključka na pročistačpredviđeno
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,79 kn/m3
Električna energija predviđeno
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža predviđeno
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela14
Ukupna površina11,59 ha
Način raspolaganja zemljištem-dugoročni najam uz mogućnost kupnje
-prodaja: 300-400 kn/m2
- pravo građenja: 0,55-0,75 kn/m2
Vlasništvo gradsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-80%
Obročno plaćanje moguće
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade 50-100%

Lokacija od 11,7 hektara Radne zone Mišnjak nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Raba uz cestu D105 i 1,5 kilometar od trajektne luke Mišnjak te u blizini lokacije buduće zračne luke, lokacije za građevinski deponij otpada i buduće solarne elektrane. Zona je povezana pristupnom cestom u dužini od cca 250 m s odvojkom na državnu cestu D 105, te obuhvaća mrežu cesta unutar zone s izgrađenom infrastrukturom. Zona obuhvaća 14 građevnih parcela s priključcima na kompletnu infrastrukturu. Parcele se u zoni mogu koristiti kroz povoljan dugoročni najam ili u iznimnim slučajevima kroz kupnju građevnih platoa unutar zone.

Kontakt osoba:

Zvonko Puljar Matić
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com

K1 Zapad, Novi Vinodolski
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone20,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti komunalno-servisne, uslužne, proizvodne djelatnosti
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni15
Ukupni broj zaposlenih u njima150
Popunjenost raspoložive površine zone50%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 30 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 30 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 18,36-19,36 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 3,73-7,68 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirana
Ukupna površina10 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 80 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 25-140 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa do 30%
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 2-5 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade da

Poslovna zona K1 Zapad površine 20,5 ha smještena je na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski – Bribir (ŽC-5064), koja prolazi duž cijele sjeveroistočne strane zone te se spaja s državnom cestom D8 odnosno Jadranskom magistralom. Ulaz u zonu udaljen je 1800 m od Jadranske magistrale (D8), kao i od mora, odnosno luke otvorene za javni promet Novi Vinodolski. Područje obuhvata zone nalazi se u građevinskom području za izdvojene namjene i to gospodarske namjene (poslovne) namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Kontakt osoba:

Domagoj Kalanj
Telefon: +385 51 554 362
E-mail: domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr

Šije, Ravna Gora
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone7,34 ha + dodatno 2,1 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone50%

Kontakt osoba:

Ivana Radočaj
Telefon: +385 51 829 454
E-mail: suradnik@ravnagora.hr

Pušća, Omišalj
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone16,4 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje15-35%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,13-0,7
Broj aktivnih subjekata u zoni6
Ukupni broj zaposlenih u njima400
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 15 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 3 km
Morska luka Luka Rijeka, 30 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,36 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 6,82 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirana
Ukupna površina5 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, Zračna luka Rijeka, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 80 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa djelomično i postupno
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Na području općine Omišalj nalaze se gospodarski i infrastrukturni objekti od važnosti za Republiku Hrvatsku, a neki su i međunarodno važni (prijevoz nafte). Servisno-usluž- na zona Pušća površine 16,4 ha nalazi se na području Općine Omišalj. Položaj zone atraktivan je zbog prometne dostupnosti, položaja uz državnu cestu D102, blizine mosta i kopna. Zbog tog položaja i mogućnosti organizacije većih funkcionalnih površina trgovačkog, veletrgovačkog, servisnog i turističkog sadržaja prelazi općinski značaj. Zona je u potpunosti komunalno opremljena.

Kontakt osoba:

Snježaa Baždarić
Telefon: +385 51 661 970
E-mail: snjezana.bazdaric@omisalj.hr

K3 Jušići, Matulji
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone6,4 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, proizvodna, komunalna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,20-1,50
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima43
Popunjenost raspoložive površine zone51%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 3 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica da
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Rijeka, 14 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela11
Ukupna površina2,2 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja:450 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo državno, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 36 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,18 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona K3 Jušići obuhvaća ukupnu površinu od 6,38 ha, a smještena je na sjeverozapadnom rubu granice šireg područja naselja Matulji, s obje strane županijske prometnice Jušići – Rukavac, u neposrednoj blizini Poduzetničkih zona R-1 i R-2 od kojih ju dijeli magistralna željeznička pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica. Ulaz u zonu je 3 km udaljen od autoceste Rupa – Rijeka, čvor Jurdani, 14 km od Luke Rijeka te 42 km od Zračne luke Rijeka. Primarne namjene Poduzetničke zone Jušići su uslužne djelatnosti, manji proizvodni sadržaji, trgovačke djelatnosti i komunalno servisna namjena.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr