Zbog specifičnosti položaja Primorsko-goranska županija je izrazito dobro povezana s važnim prometnim pravcima, a zahvaljujući tome nalazi se i u sklopu transeuropske prometne mreže (Trans – European Network – Transport, TEN-T) europskih prometnih i infrastrukturnih kapaciteta (željeznica, cesta, zračnih luka, morskih i riječnih luka te unutarnjih plovnih putova). Prometna infrastruktura dobro je razvijena.

Sustav najveće i najznačajnije hrvatske luke, Luke Rijeka organiziran je unutar Kvarnerskoga zaljeva. U tijeku su velika ulaganja u izgradnju terminala, prilaznih cesta i ostalog, što u perspektivi otvara nova radna mjesta i dodatno jača konkurentnost županije. Zbog geografskog smještaja pomorski promet predstavlja okosnicu razvoja Grada Rijeke, a riječka luka je za velik dio putničkog i teretnog prometa ulazna točka u Hrvatsku i Europsku uniju (zbog spoja s TEN-T prometnim koridorima). U svrhu daljnjeg razvoja i modernizacije riječke luke, izgrađena je druga faza terminala Jadranska vrata, u funkciju je stavljeno novo pristanište te nova skladišna površina i ulazno-izlazni punkt, a izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu predstavlja najznačajniju kapitalnu investiciju u razvoj lučke infrastrukture općenito. U tijeku je i realizacija projekata rekonstrukcije željezničkog sučelja terminala te izgradnje spojne ceste DC403. Izgradnjom i modernizacijom željezničke infrastrukture, odnosno realizacijom projekta izgradnje tzv. „nizinske pruge“, višestruko će se povećati promet u riječkoj luci. Ovaj projekt uzima u obzir i gradnju kontejnerskog terminala na Krku te spoj na dalmatinske pruge, a reorganizacijom željezničkog čvora Rijeka doprinijet će se kvalitetnijem regionalnom i putničkom prijevozu. Željeznička povezanost županije i grada Rijeke s ostatkom Hrvatske je značajna, ne samo iz lokalnog i regionalnog, već i nacionalnog te međunarodnog aspekta. Rijeka igra važnu ulogu u prijevozu putnika te, još važnije, roba iz riječke luke do drugih destinacija.

Planirana je i izgradnja autocesta na širem području Grada Rijeke, koja će omogućiti međusobno povezivanje tri auto cestovna pravca: A6 Bosiljevo – Rijeka, A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i A8 Kanfanar – Matulji.

S obzirom na to da županija zbog svoje geografske pozicije ima značajan prometni potencijal, za daljnji razvoj kapaciteta turizma i gospodarstva radit će se na daljnjem razvoju zračne luke Rijeka kao luke koja će poslovati tijekom cijele godine. Uvođenjem cjelogodišnjih linija prema novim inozemnim destinacijama, Županija će dodatno ojačati svoju turističku poziciju.