Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

1.POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba) / 24 mjeseca (osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba)

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

  1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba) / 24 mjeseca (osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba)

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

  1. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

CILJ MJERE: Potpore za usavršavanje namijenjene su isključivo za zaposlene osobe (kao osobe zaposlene u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati tjedno na neodređeno ili određeno vrijeme te prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), u programu sufinanciranja u kojem poslodavac snosi određeni dio ukupnog troška usavršavanja zaposlenih osoba

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci

VISINA SUBVENCIJE: Do 70% prihvatljivih troškova (do 15.000 kn)

  1. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO

CILJ MJERE: Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

TRAJANJE MJERE: u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no ne duže od 24 mjeseca

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

  1. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO – ZELENO/DIGITALNO

CILJ MJERE: Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

TRAJANJE MJERE: u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no ne duže od 24 mjeseca

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

  1. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

CILJ MJERE: Polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom vremena

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci

VRSTA TROŠKA: najviše do 18.000,00 kn po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja

  1. STALNI SEZONAC

CILJ MJERE: Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

TRAJANJE MJERE: 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE:

Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.

Osobi: Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Saznajte više na: https://investcroatia.gov.hr/poticaji-za-zaposljavanje/