Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  a) razvojno-inovacijske aktivnosti
  b) aktivnosti poslovne podrške i
  c) aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

 

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 3.000.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa

 

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Porezni poticaji

Iznos investicije (€ mil.)Broj novozaposlenihRazdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine)Umanjenje stope poreza na dobitRazdoblje (godine)
0,15 -1 (0,05-1 za mikro i za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)5 (3 za mikro, 10 za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)3 (SME), 5 (veliki)50%10 (5 za mikro)
1 - 3103 (SME), 5 (veliki)75%10
>3153 (SME), 5 (veliki)100%10

Poticaji za zapošljavanje

Stopa nezaposlenosti po županijamaPoticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjestaPoticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnostiPoticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
<10%- 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*
- 4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba
+50% (1,500 €)


+50% (600 €)
+25% (750 €)


+25% (300 €)
10-15%- 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*
- 8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba
+50% (3,000 €)


+50% (1,200 €)
+25% (1,500 €)


+25% (600 €)
>15%- do 30% (max. 9,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*
- 12% (max. 3,600 €) za zapošljavanje ostalih osoba
+50% (4,500 €)


+50 % (1,800 €)
+25% (2,250 €)


+25% (900 €)

Potpore za razvojno–inovacijske aktivnosti

Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja

Ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

do 50% prihvatljivih troškova usavršavanja**+ 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom*+10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku*+20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku*

*ne smiju premašiti 70% prihvatljivih troškova usavršavanja, niti 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem
**Prihvatljivi troškovi usavršavanja su troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju; troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja su isključeni.

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenostiPoticaji za kapitalne troškove
10-15%Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:
• troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja,
• troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,
(u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)
>15%Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:
• troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja,
• troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,
(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte

Broj novootvorenih radnih mjestaPovećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više25%
300 i više50%
500 i više100%

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

Iznos investicije (€ mil.)Broj novozaposlenihObvezno investiranje u neaktivnu imovinuPotporaPostupak za dobivanje zakupa
315povećanje vrijednosti neaktivne imovine za 50% unutar 3 godine od davanja imovine u zakup u odnosu na procijenjenu vrijednost imovine u trenutku davanja u zakup (ne uključujući u taj izračun vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje)besplatan zakup neaktivne imovine do 10 godina od početka ulaganja-      za ulaganje u JLS nižeg indeksa razvijenosti (I.-IV.) – bez dodatnih uvjeta

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Samo za projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji, odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima.

Minimalni iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu je 500.000 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.

Iznos investicije (€ mil.)Razlika u razini produktivnosti po zaposleniku nakon 3 godinePotpore za modernizaciju poslovnih procesa (umanjenje stope poreza na dobit)
0,5 – 1>10%50%
1 – 3u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja75%
>3100%

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja poduzetnik koji želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja prije početka projekta ulaganja.

Saznajte više na: https://investcroatia.gov.hr/poticaji-za-investicijske-projekte/