Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) na snazi od 26. srpnja 2018. godine.

Davatelj potpore: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Provedbeno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG BICRO

Korisnici potpore: pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak

Vrsta potpore: porezna olakšica za istraživačko -razvojne projekte i studije izvedivosti (umanjenje porezne osnovice)

Istraživačko -razvojni projekt obuhvaća jednu ili više kategorija istraživanja: temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj ili studiju izvedivosti

Maksimalni intenziteti potpore na koji korisnik može ostvariti pravo, po bilo kojoj osnovi na temelju ovoga Zakona, uključujući druge pravne osnove, može biti do:
a) 100% iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja
b) 50% iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja
c) 25% iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj
d) 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Ukupni iznos potpore za istraživanje i razvoj koje korisnik po projektu može ostvariti na temelju ovoga Zakona je sljedeći:
a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu
b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu
c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos u protuvrijednosti u kunama do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu
d) za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti: iznos u protuvrijednosti u kunama do 50.000,00 eura po studiji.

Najviši ukupni zbirni iznos potpore za istraživačko-razvojni projekt koji pojedini poduzetnik može ostvariti na temelju ovoga Zakona i drugih pravnih osnova je sljedeći:
a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu
b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos u protuvrijednosti u kunama do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu
c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos u protuvrijednosti u kunama do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu.
d) za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti: iznos u protuvrijednosti kuna do 7,5 milijuna eura po studiji.

Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:
a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja
b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja
c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj
d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

Prijava: Poduzetnici moraju podnijeti prijavu za dodjelu državne potpore prije početka aktivnosti na projektu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom.

Razdoblje realizacije projekta: do tri godine od početka projekta.

Saznajte više na: https://investcroatia.gov.hr/mjere-poticanja-istrazivanja-i-razvoja/