Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 63/22) i odnose se na investicijske projekte u:

  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
  • aktivnostima poslovne podrške i
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore se ne mogu dodijeliti u sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi; za proizvodnju i distribuciju energije, te energetsku infrastrukturu; za razvoj širokopojasnih mreža; za istraživačku infrastrukturu; za sektor brodogradnje; za sektor financija i osiguranja; za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja; za sektor trgovine; za sektore gradnje i poslovanja nekretninama; za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša; za sektor rudarstva i vađenja; te za sektor prijevoza i skladištenja.