Porezni sustav

Osnovni oblici poreza u poreznom sustavu Republike Hrvatske:

Porez na dobit:

 • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn ili
 • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kn.​

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Porez na dobit po odbitku:​

 • 15% opća stopa; i za nastupe inozemnih izvođača
 • 10% za dividende i udjele u dobiti i za nastupe inozemnih izvođača,
 • 20% na sve usluge te na sve vrste naknada, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

​Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata, kao i porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka plaća se po stopi od 10%.

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Porez na dohodak:

 • 20% do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)
 • 30% iznad 360.000,00 kn godišnje (iznad 30.000,00 kn mjesečno)

Osim poreza na dohodak, porezni obveznik plaća i prirez porezu na dohodak koji propisuju općine i gradovi. Osnova za izračun prireza je iznos poreza na dohodak. Stope prireza su (kao što je prikazano u nastavku) od 0% do 18%, a najviša stopa primjenjuje se samo u Zagrebu (18%).

Stope prireza porezu na dohodak:

 • Općina do 10%
 • Grad ispod 30.000 stanovnika do 12%
 • Grad iznad 30.000 stanovnika do 15%
 • Grad Zagreb do 18%

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17​

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Prilikom izračunavanja PDV-a, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22) primjenjuju se tri stope:

 • 25% je opća stopa
 • Snižena stopa od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:
 1. sve vrste kruha,
 2. sve vrste mlijeka koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,
 3. knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,
 4. lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,
 5. medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za osiguranje,
 6. kinoulaznice, ulaznice za koncerte, sportska događanja i kulturna događanja, osim onih usluga u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi i koje su oslobođene PDV-a,
 7. novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,
 8. znanstvene časopise,
 9. dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,
 10. jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, maslac i margarin,
 11. isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,
 12. isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,
 13. isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,
 14. isporuku žive ribe,
 15. isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,
 16. isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,
 17. isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,
 18. isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,
 19. isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,
 20. sadnice i sjemenje,
 21. gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,
 22. proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce,
 23. isporuke prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku
 • Snižena stopa od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:
 1. usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,
 2. novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz točke 2. g) koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,
 3. dječje sjedalice za automobile i dječje pelene,
 4. menstrualne potrepštine,
 5. isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu,
 6. isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,
 7. isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke
 8. ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku,
 9. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu,
 10. urne i ljesove,
 11. usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo,
 12. pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22)

 

Porez na promet nekretnina

Stopa poreza na promet nekretnina je 3% i plaća ga kupac.

Porezna osnovica je tržišna vrijednost imovine u vrijeme porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se ostvaruje ili se može postići na tržištu u trenutku porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prijenos nekretnina ne smatra se stjecanjem nekretnina za koje se plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18)

Izvor: https://investcroatia.gov.hr/porezni-sustav/