Hrvatski Plan oporavka i otpornosti čini jasan i koherentan okvir za ostvarenje reformi i investicija ključnih za brži oporavak Hrvatske i njezin dugoročni održivi razvoj.

Plan se sastoji od 146 investicija i 76 reformi. One će biti potpomognute bespovratnim sredstvima od 6,3 milijarde eura. 40,3% plana podržati će klimatske ciljeve, a 20,4% plana potaknuti će digitalnu tranziciju.

Ključne mjere za zelenu tranziciju

Plan podržava zelenu tranziciju kroz ulaganja od 789 milijuna eura u energetsku učinkovitost i obnovu zgrada nakon potresa. 728 milijuna eura bit će uloženo u održivu mobilnost, posebice u nadogradnju željezničkih pruga, autonomne električne taksije s pratećom infrastrukturom prilagođenom osobama s invaliditetom, postavljanje punionica za električna vozila te uvođenje vozila i plovila s nultom emisijom štetnih plinova. Osim toga, plan dodjeljuje 658 milijuna eura za energetsku tranziciju kroz modernizaciju energetske infrastrukture, potporu ulaganjima u proizvodnju naprednih biogoriva i obnovljivog vodika te financiranje inovativnih projekata hvatanja i skladištenja ugljika. 542 milijuna eura bit će uloženo u potporu poduzećima za zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost, podršku njihovim projektima usmjerenim na poticanje zelenog gospodarstva, održivi turizam i ulaganje u zelene tehnologije.

Ključne mjere za digitalnu tranziciju

Planom će se uložiti 283 milijuna eura u digitalnu tranziciju javne uprave kroz digitalizaciju pravosudnog sustava, uvođenje digitalne osobne iskaznice i stvaranje jedinstvenog mjesta za sve online usluge javne uprave. 130 milijuna eura bit će uloženo u povećanje nacionalne širokopojasne pokrivenosti gigabitnom vezom u ruralnim područjima i izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture za 5G mrežu čime će se povećati digitalna povezanost ruralnih područja. Osim toga, Plan će s 84 milijuna eura podržati digitalizaciju visokog obrazovanja kroz ulaganje u e-učenje i digitalne nastavne alate.

Ključne mjere za jačanje ekonomske i socijalne otpornosti

Plan jača ekonomsku i socijalnu otpornost s 277 milijuna eura za redizajn mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja te poboljšanja pružanja i primjerenosti socijalnih naknada i usluga. 995 milijuna eura biti će uloženo u obrazovanje i istraživanje, uključujući poboljšanje pristupa obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu. 739 milijuna eura bit će dodijeljeno mjerama za poboljšanje poslovnog okruženja kroz smanjenje administrativnih opterećenja, smanjenje regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge i povećanja pristupa financiranju za poduzeća. Plan će također podržati povećanje učinkovitosti javnog sektora i pravosudnog sustava s 200 milijuna eura.

Saznajte više na: https://investcroatia.gov.hr/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/