Primorsko-goranska županija jedna je od vodećih u priljevu izravnih stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku, bilo da se radi o kumuliranim iznosima u EUR ili o vrijednosti u EUR po stanovniku. Najviše je uloženo u financijske uslužne djelatnosti, nekretnine i gradnju zgrada. Postupno se povećavaju i ulaganja u postrojenja i opremu, odnosno modernizaciju proizvodnih i drugih sustava, te opreme, kao važnog čimbenika održavanja konkurentnosti i sustizanja razvijenijih europskih regija.

INVESTICIJE
Inozemna izravna ulaganja (EUR)2.602.000.000
Inozemna izravna ulaganja po djelatnosti (EUR)
·      Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova468.000.000
·      Vlasnička ulaganja u nekretnine434.000.000
·      Poslovanje nekretninama100.000.000
Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijekla (EUR)
·      Austrija586.000.000
·      Njemačka148.000.000
·      Slovenija106.000.000
Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu (EUR)763.886.000

Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. – 2021.