Nakon Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, Primorsko-goranska županija generira najveći županijski bruto domaći proizvod (BDP) te je sudjelovala u stvaranju 8,5% ukupnog BDP-a Republike Hrvatske.

Uz Grad Zagreb i Istarsku županiju, Primorsko-goranska županija je najrazvijenija hrvatska županija prema kriteriju vrijednosti bruto domaćeg proizvoda po stanovniku. S iznosom bruto domaćeg proizvoda od 15.232 EUR po stanovniku ostvareno je oko 75% od prosjeka Europske unije.

Prema djelatnostima, u Primorsko-goranskoj županiji prevladavaju djelatnosti trgovine na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane te prerađivačka industrija.

U strukturi izvoza najviše udjele su ostvarile djelatnosti prerađivače industrije, trgovine na veliko i malo, prijevoza i skladištenja te poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Vrijednost robnog uvoza, kao i približno polovine broja županija u Hrvatskoj, znatno premašuje vrijednost robnog izvoza.

GOSPODARSTVO
Bruto domaći proizvod (EUR)4.305.677.000
Bruto domaći proizvod po stanovniku (EUR)15.232
Izvoz (HRK)4.824.397.000
Uvoz (HRK)9.801.743.000
Noćenja turista12.446.206
Industrija-vrijednost prodanih proizvoda (HRK)9.249.688.000

Izvor: Državni zavod za statistiku, Bruto domaći proizvod (2019.), Stanovništvo (2021.), Robna razmjena s inozemstvom (2021.), Turizam (2021.), Industrija (2020.)