Category: Zdravstveni turizam

Revitalizacija Lječilišta Veli Lošinj

Nositelj:

Lječilište Veli Lošinj 

Procjenjena vrijednost projekta:

10.000.000 €

Lokacija:

otok Lošinj

Opis projekta:

Revitalizacija Lječilišta Veli Lošinj podrazumijeva:

 • rekonstrukciju zgrade Park III
 • rekonstrukciju zgrade Park IV
 • rekonstrukciju zgrade Park V
 • uređenje parkirališta i cesta unutar lječilišta
 • uređenje plaža Kaciol i Javorna

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Kontakt:

Lječilište Veli Lošinj
Podjavori 27, 51551 Veli Lošinj
Telefon: +385 51 236 224
E-mail: uprava@ljeciliste-veli-losinj.hr
Web: www.ljeciliste-veli-losinj.hr

Lječilišni centar Skrad

Nositelj:

Općina Skrad, Turistička zajednica Gorskog kotara

Procjenjena vrijednost projekta:

4.000.000 €

Lokacija:

Općina Skrad, nalazi se na nadmorskoj visini od 700 m

Vlasništvo: 

zemljište se nalazi u vlasništvu Općine Skrad i Republike Hrvatske

Opis projekta:

Prenamjenom i rekonstrukcijom bivših vojnih objekata te izgradnjom novih sadržaja predstavljat će prvi prirodni lječilišni centar (Centar tradicionalne kineske medicine) u planinskim krajevima Hrvatske i uz postojeću prirodnu baštinu doprinijet će turističkom i ruralnom razvoju Gorskog kotara. Skrad ima izuzetno pogodan prirodni položaj jer je rasprostranjen na padinama Skradskog vrha, okružen šumama crnogorice i bjelogorice te uzdignut nad kanjonom u kojem su Zeleni vir i Vražji prolaz, prirodne rijetkosti iznimnih odlika i ljepote.
Projekt podrazumijeva:

 • rekonstrukciju postojećih objekata u dva hotela s 80 kreveta
 • gradnju wellness centra
 • gradnju tenis-terena
 • gradnju višenamjenske dvorane
 • unapređenje infrastrukture
 • uređenje hortikulture

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan Općine Skrad
 • potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja

Kontakt:

Općina Skrad
Josipa Blaževića Blaža 8, 51311 Skrad
Telefon: +385 51 810 620
E-mail: opcina.skrad@ri.t-com.hr
Web: www.skrad.hr

Zdravstveni centar Meline

Nositelj:

Općina Dobrinj

Procjenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Lokacija:

Općina Dobrinj, uvala Soline, otok Krk

Vlasništvo: 

državno i privatno

Opis projekta:

Nova ugostiteljsko-turistička zona na području Blata, prostor namijenjen za gradnju centra za zdravstveni turizam koji se temelji na ljekovitom blatu. Otkako je potvrđen pozitivan učinak ljekovitog blata s plaže na Melinama, brojni turisti odabiru za svoj odmor Soline, Klimno i Čižiće, upravo zbog blizine plaže čiji ljekoviti mulj općenito pozitivno utječe na zdravlje, posebno na reumatske i kožne bolesti. Uvala Soline, postojbina predromanskih solana, oaza mira, ljepote i zdravlja, izgradnjom smještajnih i drugih kapaciteta doprinosi županijskom razvoju zdravstvenog turizma na površini od 3 ha.
Nakon prihvaćanja Prostornog plana Primorsko-goranske županije te Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj, pokrenut će se izrada potrebne dokumentacije za hotelski objekt u svrhu zdravstvenog turizma, kapaciteta do 400 ležajeva, 100 – 300 smještajnih jedinica s ostalim pratećim sadržajima i programima.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj
Telefon: +385 51 848 344
E-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
Web: www.dobrinj.hr

Thalasso-medicinski centar Crikvenica

Nositelj:

Thalassotherapia Crikvenica, Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

18.500.000 €

Lokacija:

Grad Crikvenica, Thalassotherapia Crikvenica

Vlasništvo: 

Primorsko-goranska županija

Opis projekta:

Thalassotherapia Crikvenica specijalizirana je bolnica za medicinsko liječenje i rehabilitaciju bolesti respiratornih organa, lokomotornog sustava, bolesti kože, alergijskih bolesti i bolesti prehrane. Ulaganjem u izgradnju novih objekata i opremanjem suvremenom opremom povećat će se kvaliteta i opseg zdravstvene usluge korištenjem prirodnih ljekovitih činitelja te nova zapošljavanja stručnog kadra. Podizanje usluge na višu razinu direktno pridonosi prepoznatljivosti destinacije kao lječilišnog turističkog centra te omogućava plasiranje usluga na turističko tržište neovisno o institucionalnom statusu bolnice. Realizacijom projekta Thalasso-medicinski centar Crikvenica Thalassotherapia postaje centar izvrsnosti za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju dišnih organa i organa za kretanje. Projekt podrazumijeva izgradnju objekta E – medicinski rehabilitacijski centar u kompleksu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica (9.500 m² bruto izgrađenosti), izgradnju objekta Autogaraža G (4.350 m² bruto izgrađenosti), izgradnju spojnih toplih hodnika između novog objekta i postojećih objekata (1.440 m² bruto izgrađenosti), te izgradnju potrebne energetske infrastrukture i uređenje plaže ispred bolnice.

Model realizacije: 

javno-privatno partnerstvo ili drugi oblik suradnje

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • cost/benefit analiza

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:

Thalassotherapia Crikvenica
Gajevo šetalište 21, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 407 610
Mobitel: +385 98 424 993
E-mail: damir.loncaric@thalasso-ck.hr
Web: www.thalasso-ck.hr