Category: Turistička infrastruktura

Biatlonski centar Zagmajna

Nositelj:

Općina Mrkopalj

Procjenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Lokacija:

područje Općine Mrkopalj, 1,5 km udaljenosti od centra naselja Mrkopalj

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Hrvatski biatlonski centar Zagmajna smješten je većim dijelom u crnogoričnoj šumi i nalazi se na 900 m n. v. Raspolaže s 4,5 km uređenih staza za skijaško trčanje kao i strelištem za biatlon. U proteklih nekoliko godina bio je domaćin nekoliko velikih i važnih natjecanja poput: Otvorenog prvenstva Balkana u biatlonu 2005. na kojem je sudjelovalo devet država, zatim niza regionalnih i državnih prvenstava u biatlonskim i nordijskim disciplinama. No Hrvatski biatlonski centar Zagmajna nije samo zimska destinacija. Postojeće skijaške staze postaju ljeti mountain-bike staze ili pak staze za ugodnu šetnju u hladovini crnogorične šume. Centar je polivalentnog karaktera na kojem se mogu održati veliki koncerti na otvorenom za 20.000 sudionika, idealan je za kampiranje, u neposrednoj blizini nalaze se livade i pašnjaci na kojima se odvija ispaša stoke i koje obiluje bogatom florom i faunom.
Planira se izgradnja cjelokupne infrastrukture kojom će se osigurati elementarni uvjeti za normalne pripreme i natjecanja skijaša nordijaca i biatlonaca, ali i svih ostalih interesnih sportsko-rekreativnih skupina kako ljeti tako i zimi. Prostor je idealan za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta, održavanje koncerata na otvorenom, okupljanje bikera, mladeži, umirovljenika, sportaša i svih ostalih interesnih skupina. U neposrednoj blizini Hrvatskog biatlonskog centra Zagmajna nalazi se prostor od 2,5 ha T1 – turističke zone koja je namijenjena za izgradnju hotela. Sa ovog se područja pruža prekrasan pogled na Mrkopalj i rekreacijski centar Čelimbaša koji ima 3,5 km uređenih alpskih staza s vučnicom i nogometnim igralištem u podnožju samog skijališta.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti ulaganja u vidu osiguranja odgovarajućeg kredita, vlastita investicija, zajednička ulaganja, pravo građenja, dugogodišnja koncesija i dr.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji Općine Mrkopalj
 • detaljni plan uređenja

Kontakt:

Općina Mrkopalj
Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj
Telefon: +385 51 833 131
E-mail: mrzle.drage@ri.t-com.hr
E-mail: opcina@mrkopalj.hr 
Web: www.mkropalj.hr

Skijaški centar Bijela kosa Vrbovsko

Nositelj:

Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko

Procjenjena vrijednost projekta:

23.000.000 €

Lokacija:

Vrbovsko, naselje Jablan, revir Gluhe Drage

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska i Grad Vrbovsko

Opis projekta:

Suvremeni centar s kompletnom ponudom zimskih i ljetnih sadržaja omogućuje održivo gospodarenje prirodnim potencijalima područja Vrbovskog kojim se želi postići dodatna kvaliteta života i obogatiti turistička ponuda Gorskog kotara. Projekt obuhvaća površinu od 186 ha, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1.300 m. U prvoj fazi projekt podrazumijeva izgradnju dviju skijaških staza duljine 2.200 m, u drugoj fazi još tri staze po 800 m. Vertikalni transport rješava se s dva četverosjeda i dvije vučnice, a predviđena je izgradnja sustava za zasnježenje s vodenom retencijom i rasvjeta za noćno skijanje. U podnožju skijališta planiraju se izgraditi hotel s 40 soba i 80 ležajeva te 10 bungalova, ugostiteljski, servisni i ostali prateći sadržaji.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • glavni i izvedbeni projekt

Dozvole za gradnju:

 • građevinska dozvola za izgradnju staza

Kontakt:

Grad Vrbovsko
Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
Telefon: +385 51 875 115
E-mail: bijela.kosa.d.o.o.@ri.t-com.hr

Hostel Vidikovac

Nositelj:

Grad Kastav 

Procjenjena vrijednost projekta:

2.700.000 €

Lokacija:

Grad Kastav

Opis projekta:

U cilju povećanja turističke ponude Grada Kastva te diverzifikacije strukture smještaja, u planu je rekonstrukcija, nadogradnja i prenamjena postojećeg objekta sveukupne kvadrature od 880m², u sportski hostel, na katastarskim česticama 3427 i 3428, Katastarska općina Kastav. Planirani kapacitet hostela je oko 50 ležajeva, namijenjenih za grupe sportaša i mladih ljudi.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Kontakt:

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
Telefon: +385 51 691-452
E-mail: dalibor.babic@kastav.hr
Web: www.kastav.hr

Hostel Turke

Nositelj:

Grad Delnice

Procjenjena vrijednost projekta:

550.000 €

Lokacija:

Grad Delnice

Opis projekta:

U pograničnom području s Republikom Slovenijom, u riječnoj dolini Kupe postoji ogroman turistički potencijal i nedostatak smještaja te ugostiteljske ponude. Planinare i turiste sve više privlači ljepota rijeke Kupe. Rekonstrukcijom i prenamjenom stare škole, prostor bi dobio smještajne kapacitete, zajedno s pratećim ugostiteljskim objektima za pojedince i razne rekreativne/sportske grupe.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 055
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Turističko naselje Sunger

Nositelj:

Općina Mrkopalj 

Procjenjena vrijednost projekta:

bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije 

Lokacija:

Općina Mrkopalj, naselje Sunger

Vlasništvo: 

Općina Mrkopalj

Opis projekta:

Planirano turističko naselje u Sungeru jedinstvena je prilika prezentacije projekta Goranska drvena kuća. Cilj projekta je razvoj u gospodarskom i turističkom smislu, ostvarenje drvenog brenda Gorskog kotara kao i očuvanje autohtonosti etnološkog i graditeljskog nasljeđa mrkopaljskog kraja. U okviru turističkog naselja obuhvata 1,3 ha planira se izgradnja ugostiteljsko-turističkih, rekreacijskih, kulturnih, edukativnih i sličnih sadržaja. Predviđena je izgradnja devet objekata drvenih kuća s jednom smještajnom jedinicom – apartmanom za 6 – 8 osoba.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • detaljni plan uređenja turističkog naselja T2 u Sungeru

Projektna dokumentacija:

 • idejni i glavni projekt

Kontakt:

Općina Mrkopalj
Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj
Telefon: +385 51 833 131
E-mail: opcina@mrkopalj.hr
Web: www.mrkopalj.hr

Autokamp Lokve

Nositelj:

Općina Lokve

Procjenjena vrijednost projekta:

280.000 €

Lokacija:

Općina Lokve, turistička zona ispod brda Špičunak, n/m 774 m

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska (Hrvatske šume)

Opis projekta:

Razvoj turističke ponude i smještajnih kapaciteta uz Lokvarsko jezero na površini od 3,30 ha, od čega smještajne jedinice kampa pokrivaju površinu od cca 0,47 ha. Projekt podrazumijeva izgradnju smještajnih jedinica kampa – parcela ukupne površine 4.797 m² (mobilne kućice i kampiralište) te izgradnju ostalih sadržaja kao što su: info-punkt, ugostiteljski objekt, trgovina, prostor za roštiljanje, prostor za rekreaciju, diskoklub, prometnice, zelene površine i parkiralište.

Model realizacije: 

pravo građenja, koncesija, otkup zemljišta, javno-privatno partnerstvo

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • u tijeku je izmjena prostornog plana
 • detaljan plan uređenja Turističke zona “Pod Špićunkom”

Kontakt:

Općina Lokve
Šet. Golubinjak 6, 51316 Lokve
Telefon: +385 51 831 336; +385 51 831 255
E-mail: opcina@lokve.hr; sanja@lokve.hr
web: www.lokve.hr

Turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode

Nositelj:

Grad Čabar

Procjenjena vrijednost projekta:

7.260.000 €

Lokacija:

Grad Čabar, naselje Vode

Vlasništvo: 

Grad Čabar, Primorsko-goranska županija

Opis projekta:

Izgradnja Turističkog i sportsko-rekreacijskog centra Jezero Vode u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude goranskog područja. Izgradnjom planiranih zona oformio bi se polivalentni, multidisciplinarni centar s mogućnošću odvijanja najrazličitijih aktivnosti na vodi i kopnu, u prirodnom okruženju, na površini od 38,80 ha.

Projekt podrazumijeva gradnju:

 • umjetne akumulacije (jezera) na močvarnom području Sušica, uz naselje Vode
 • kupališne zone sa sadržajima potrebnim kupačima (ljeti) te sportskim lovcima i ribolovcima (cijele godine)
 • kampa u prirodi, kao izdvojene turističko-ugostiteljske zone s infrastrukturom i pratećim sadržajima (recepcija, restoran, zabavni sadržaji, sanitarne grupe i sl.) prema važećim propisima za tu kategoriju turističko-ugostiteljskog smještaja
 • sportsko-rekreacijske zone s građevinama otvorenog i zatvorenog tipa koje se mogu koristiti polivalentno
 • otvorenih igrališta i tenis-terena te polivalentne dvorane za više sportova (rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet i dr.)

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • hidro-geološka studija

Kontakt:

Grad Čabar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Telefon: +385 51 829 490
E-mail: antonio.drazovic@cabar.hr
Web: www.cabar.hr

Sportski park Fužine

Nositelj:

S.P. Fužine d.o.o. 

Procjenjena vrijednost projekta:

8.500.000 €

Lokacija:

Općina Fužine

Vlasništvo: 

privatno vlasništvo S. P. Fužine d. o. o.

Opis projekta:

Razvoj Gorskog kotara, zapošljavanje lokalnog stanovništva, povećanje turističke ponude kroz čitavu godinu.

Projektom se planiraju graditi:

 • odmorišta uz autocestu
 • ugostiteljski i popratni objekti uz odmorište
 • žičare i skijaške staze
 • sportski objekti i tereni
 • hotel

Model realizacije: 

javno-privatno partnerstvo

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan
 • urbanistički plan uređenja

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt
 • lokacijska dozvola

Studijska dokumentacija:

 • financijski elaborat
 • elaborat isplativosti projekta

Dozvole za gradnju:

 • za odmorište

Kontakt:

S. P. Fužine d. o. o.
Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
Telefon: +385 51 287 303
Mobitel: +385 91 89 60 111
E-mail: spfuzine@hi.t-com.hr

Žičara na Učki

Nositelj:

Žičara Učka d.o.o. 

Procjenjena vrijednost projekta:

18.470.000 €

Lokacija:

Općina Lovran i Grad Opatija

Opis projekta:

Žičara će povezivati obalu, od naselja Medveja, do područja parka prirode Učka, čime se poboljšava kvaliteta turističke ponude ponudu i produljenje turističke sezone Kvarnera na cijelu godinu.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje
 • idejni projekt
 • 1. faza glavnog projekta

Studijska dokumentacija:

 • procjena utjecaja na okoliš
 • prethodna studija opravdanosti
 • studija izvedivosti
 • cost/benefit analiza

Dozvole za gradnju:

 • lokacijska dozvola

Kontakt:

Milorad Stanić, uprava
Mladen Blažević i Željko Kuiš, prokuristi
Žičara Učka d. o. o.
Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 91 1214 054
E-mail: blazevic.zicara.ucka@gmail.com
Web: www.zicaraucka.hr

Međunarodni streljački centar Grobnik

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

24.000.000 €

Lokacija:

Općina Čavle

Vlasništvo: 

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Višenamjenski međunarodni streljački centar Grobnik omogućio bi rad, trening i organizaciju natjecanja u streljaštvu koji bi standardima zadovoljio sve međunarodne i olimpijske norme te organiziranje streljačkih natjecanja kao što su: Mediteranske igre, svjetska i europska prvenstva, međunarodna, nacionalna i lokalna takmičenja i slično. Površina je cca 65 ha i objedinjuje sve streljačke discipline uključujući i samostrel kao novu disciplinu te streličarske aktivnosti (luk i strijela). Međunarodni streljački centar Grobnik predviđa prostor za 9 polja letećih meta, 2 polja lovnog parkura, 2 polja vepra u trku MK puška 50 m i dva polja pokretne mete za zračnu pušku na 10 m. Također, predviđena su i strelišta za discipline međunarodnog i nacionalnog programa (puška 300 m, puška/pištolj 50 m i pištolj 25 m) te discipline nacionalnog programa VK puška 100 m, PAP 100 m, MK serijska puška i ZP 10 m) nestandardne discipline (dinamičko gađanje). U konačnoj fazi predviđa se izgradnja 500 sjedećih mjesta za gledatelje. Za realizaciju projekta zadržala bi se postojeća daljina gađanja (linija strelišta) od 800 m (kako bi se omogućilo uvježbavanje predstavnika Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske).

Model realizacije: 

dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije definirat će se način korištenja i financiranja za daljnje mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija: 

 • idejno tehničko rješenje za izgradnju streljačkog centra Grobnik

Kontakt:

Goranski sportski centar d. o. o.
Školska 24, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 488
E-mail: gsc@gsc-pgz.hr
Web: www.gsc-pgz.hr