Category: Sport i rekreacija

Golf resort Brseč

Nositelj:

Općina Mošćenička Draga

Procjenjena vrijednost projekta:

100.000.000 €

Lokacija:

Mošćenička Draga, Brseč

Opis projekta:

GR Brseč je jedina moguća lokacija Opatijske rivijere na kojoj je moguće realizirati golf igralište sa svim potrebnim pratećim objektima.

Odlično će poslužiti kao dodatni vrhunski sadržaj obogaćenja postojeće turističko-ugostiteljske ponude Rivijere. To garantira sigurnu uspješnost Projekta.

Sadržaji resorta su :

 1. GOLF IGRALIŠTE (R1)
 • standardno turističko/natjecateljsko igralište sa 18 polja
 • Golf kuća sa butique hotelom
 • Gospodarski objekti (pročistač, desalinizator i gospodarska zgrada)
 • Manji preteći objekti : startne kućice, odmorišta i nadstrešnica na vježbalištu
 • Objekti za tržište (vile, kuće, apartmani)
 1. TURISTIČKA ZONA (T2)
 • Hotel srednje veličine
 • Apartmanske kuće

Dozvoljeni broj ležaja je 840, u R1 360 i 480 u T2.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Kontakt:

Općina Mošćenička Draga
Trg Sloode 7, 51 417 Mošćenička Draga
Telefon: +385 51 737 621
E-mail: info@moscenicka-draga.hr
Web: www.moscenicka-draga.hr

Adrenalinski park Sunger

Nositelj:

Obrt Bitoraj

Procjenjena vrijednost projekta:

3.000.000 €

Lokacija:

Općina Mrkopalj, Sunger

Vlasništvo: 

privatno

Opis projekta:

Projekt je zamišljen kao polivalentni turističko-rekreacijski centar koji će za razliku od drugih turističko-rekreacijskih centara nuditi mogućnosti skijanja i sanjkanja tokom ljetnih mjeseci na umjetnoj podlozi koju planiramo postaviti na jednoj od dviju staza u ukupnoj dužini od 300 m. Biti će to u budućnosti vjerojatno jedan od rijetkih logističkih centara za pripremu skijaških reprezentacija tokom ljetnih mjeseci poglavito zbog komparativne prednosti ovog kraja , a to je blizina Jadranskog mora i prekrasnih plaža u Crikvenici, Krku ili Opatiji gdje se stiže za jedan sat ugodne vožnje kroz šumoviti goranski kraj.

Ovaj adrenalinski park smješten je na samom početku planinskog lanca Velika Kapela što pruža dodatne mogućnosti za kondicijske pripreme sportaša, rekreativaca, planinara i svih ostalih interesnih skupina koje se žele baviti nekim vidom rekreacije.

Investicijskom studijom u prvoj fazi predviđena je izgradnja hostela i 4 goranske kuće za odmor za što imamo izrađeno projektnu dokumentaciju. Ideja je da se goranske kuće za odmor ponude tržištu u vidu time-share sa mogućnošću korištenja od 5-30 godina, dok bi preko hostela nudili turističko ugostiteljske usluge svim interesnim skupinama tokom cijele godine.

U tijeku je izrada urbanisitčkog plana uređenja od strane Općine Mrkopalj što je preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan Općine Mrkopalj

Projektna dokumentacija:

 • projekt hostela
 • projekt goranske kuće za odmor

Kontakt:

Obrt Bitoraj, Sunger
Stara cesta 26, 51 315 Mrkopalj
Mobitel: +385 91 363 60 10
E-mail: obrtbitoraj@gmail.com

Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

Nositelj:

Općina Viškovo 

Procjenjena vrijednost projekta:

660.000 €

Lokacija:

Općina Viškovo, Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi

Vlasništvo: 

Općina Viškovo

Opis projekta:

Cilj je urediti postojeću sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima u Općini Viškovo te privući dodatne posjetitelje u općinu, povećati broj noćenja i posjeta. U neposrednoj blizini zone nalazi se rodna kuća Ivana Matetića Ronjgova, a u planu je uređenje Interpretacijskog centra Ronjgi za koji je ishodovana građevinska dozvola. Cilj je povezati navedene sadržaje te postaviti Ronjgi kao ishodišno mjesto za turiste i posjetitelje u Općini Viškovo. Uređenjem zone osigurat će se dodatni rekreacijski i sportski sadržaji te povećati turistička vrijednost Općine. U sklopu sportsko-rekreacijske zone idejnim rješenjem predviđeno je uređenje adrenalinskog parka za djecu i odrasle, ZIP line, biciklističkog parka za rekreativce s poligonom za napredne kao i ostali prateći sadržaji.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • odmorišta za kampere
 • adrenalinskog parka
 • trim-staze
 • pješačke i kolne površine
 • bike-parka za rekreativce s poligonom za odrasle
 • pratećih sadržaja (recepcija, sanitarni čvorovi, ugostiteljski sadržaji) i sl.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • detaljni plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Ronjgi (R-2) – DPU 9

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:

Općina Viškovo
Vozišće 3, 51216 Viškovo
Telefon: +385 51 503 779
E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Web: www.opcina-viskovo.hr

Sportsko-kulturno-poslovni centar Gornji Kraj

Nositelj:

Grad Crikvenica

Procjenjena vrijednost projekta:

1.233.000 €

Lokacija:

Crikvenica, mjesto Gornji Kraj Ladvić

Vlasništvo: 

Grad Crikvenica

Opis projekta:

Izgradnja boćališta doprinijet će razvoju i izgradnji sportsko-rekreativnih kapaciteta i objekata posredno povezanih s turističkim kapacitetima radi povećanja kvalitete turističke ponude, ali i širenja gospodarske strukture. Projekt doprinosi atraktivnosti destinacije, smanjenju sezonalnosti i povećanju turističkih rezultata. Projekt također doprinosi kvaliteti života, zaštiti i unapređenju zdravlja lokalnog stanovništva.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • multifunkcionalnog kompleksa s namjenskom sportskom dvoranom za boćanje
 • pratećih komercijalnih sadržaja (ugostiteljstvo i trgovina)
 • prostora za mjesna okupljanja (proslave, radionice, skupove itd.)
 • pripadajuće infrastrukture

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt
 • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • u postupku izdavanja građevinske dozvole

Kontakt:

Grad Crikvenica
Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 481
E-mail: jasminka.citkovic@crikvenica.hr
Web: www.crikvenica.hr

Polivalentna dvorana u sportsko- rekreacijskoj zoni Halubjan

Nositelj:

Općina Viškovo

Procjenjena vrijednost projekta:

5.330.000 €

Lokacija:

Općina Viškovo, Sportsko-rekreacijska zona Halubjan

Vlasništvo: 

Općina Viškovo

Opis projekta:

Cilj projekta jest povećanje kapaciteta za održavanje sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija te osiguranje novih poslovnih prostora za prateće djelatnosti.
Predloženo idejno rješenje izgradnje polivalentne dvorane spaja funkciju poslovnih prostora i sportskih sadržaja. Građevina se sastoji od četiri etaže. U podrumskoj etaži nalaze se parkirna mjesta te igraća površina s garderobnim dijelom. U prizemnoj etaži nalazi se glavni ulaz u sportski dio s tribinama i pratećim prostorijama za gledatelje. U ostatku tlocrta nalaze se poslovne prostorije. Na prvom katu u sportskom dijelu nalaze se prostorije namijenjene VIP gostima i medijima, s dva reda tribina. Ostatak tlocrta namijenjen je poslovnim prostorima. Na drugom katu nalaze se parkirna mjesta te vertikalne komunikacije prema ostalim etažama. U sklopu dvorane moguća je izgradnja i trgovačkog centra.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • detaljni plan uređenja Sportsko -rekreacijske zone Halubjan (R-1) / DPU 8/

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Kontakt:

Općina Viškovo
Vozišće 3, 51216 Viškovo
Telefon: +385 51 503 779
E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Web: www.opcina-viskovo.hr

Rekreativno-zabavna zona Novi Vinodolski

Nositelj:

Grad Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

2.500.000 €

Lokacija:

Novi Vinodolski, neposredna blizina Glavne gradske plaže Lišanj

Vlasništvo: 

Grad Novi Vinodolski, pomorsko dobro

Opis projekta:

Projekt će doprinijeti povećanju plažnog kapaciteta, proširenju turističke ponude te diversifikaciji usluga. Ovim projektom će se postići prepoznatljivost grada Novog Vinodolskog kao jedne od turističkih destinacija koja pruža rekreaciju, povijest i kulturu kroz proširenje usluga.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • uređenje plaže
 • izgradnju objekta na plaži uključujući terasu, bazen i sunčalište
 • izgradnju novog pristaništa s platoom i ugostiteljskog objekta

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • urbanistički plan uređenja

Kontakt:

Grad Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 1 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 367
E-mail: petra.opacak@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr

Adrenalinski park Vrata

Nositelj:

Općina Fužine 

Procjenjena vrijednost projekta:

1.500.000-5.000.000 €

Lokacija:

Općina Fužine, naselje Vrata

Vlasništvo: 

Općina Fužine

Opis projekta:

Ovaj projekt će omogućiti demografsku obnovu, brži razvoj poduzetništva i zapošljavanje radnika na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije. Adrenalinski park bi svojim cjelogodišnjim radom omogućio proširenje turističke i gastronomske ponude fužinskog kraja.
Planirana je gradnja bob-staze Alpine Coaster dužine cca 990 m te sanjkališta na umjetnoj podlozi u dužini od 200 m s pripadajućim restoranom, caffe barom i parkingom u prvoj fazi pa sve do izgradnje skijaške staze na umjetnoj podlozi dužine 400 m, monkey staze i centralnog objekta. Prednost projekta jest fazna izgradnja kojom Investitor odlučuje o dinamici vlastitog ulaganja kroz ugovoreni period vremena.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji
 • Urbanistički plan uređenja prostornog plana za zonu R 12.

Studijska dokumentacija:

 • studija isplativosti

Projektna dokumentacija:

 • potvrda glavnog projekta Alpine Coastera (bob staze)

Kontakt:

Općina Fužine
Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
Telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.fuzine.hr

Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, 2 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška

Vlasništvo: 

pretežno Republika Hrvatska, a manji dio privatne osobe

Opis projekta:

Sportsko-rekreacijska zona Lovački dom izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti.
Unutar površine obuhvaćene Urbanističkim planom razgraničene su sljedeće namjene:

 • sport i rekreacija – građevine zatvorenog tipa (R1-z) površine 0,59 ha
 • sport i rekreacija – građevine otvorenog tipa (R1-o) površine 0,93 ha
 • ugostiteljski sadržaji (R1-1) površine 0,22 ha
 • vidikovac (R1-2) površine 0,12 ha
 • zaštitne zelene površine (Z) površine 0,16 ha
 • površina infrastrukturnih građevina (IS) površine 0,05 ha
 • prometne površine, površine 0,52 ha
 • parkiralište (P) površine 0,11 ha

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij

Nositelj:

Općina Punat

Procjenjena vrijednost projekta:

5.000.000 €

Lokacija:

Općina Punat, naselje Punat, plaža Punta de bij

Vlasništvo: 

pretežito privatne osobe, a manji dio Republika Hrvatska

Opis projekta:

Sportsko-rekreacijska zona Punta de bij izgradit će se u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude u Općini Punat. Izgradnjom planiranih zona oformila bi se polivalentna, multidisciplinarna zona s mogućnošću odvijanja raznih aktivnosti na moru i kopnu.
Unutar obuhvata Urbanističkog plana površine 21,84 ha, određene su sljedeće namjene:

 • zabavno uslužni centar (R), površine 0,87 ha
 • sportski sadržaji (R1), površine 1,81 ha
 • uređena plaža (R3), ukupno 3,39 ha (kopno 2,05 ha i more 1,34 ha)
 • zaštitne zelene površine (Z), površine 0,24 ha
 • površina infrastrukturnih građevina (IS), površine 0,02 ha
 • prometne površine (kolne i pješačke ulice), površine 0,71 ha
 • parkiralište (P), površine 0,42 ha
 • ostalo more u obuhvatu Urbanističkog plana (sport i rekreacija, plovni put), površine 14,38 ha

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Punat
Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
E-mail: nacelnik@punat.hr
Web: www.punat.hr

Sportsko-rekreacijski centar Grada Bakra

Nositelj:

Grad Bakar 

Procjenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Bakar, naselje Škrljevo

Vlasništvo: 

Grad Bakar i privatno

Opis projekta:

U cilju poboljšanja sportske infrastrukture na području grada i stvaranja boljih uvjeta za razvoj i unapređenje sporta i rekreacije planira se na jednom mjestu izgraditi sportski kompleks koji bi trebao postati dnevni boravak za sve građane grada Bakra i okolice, kao i jedno od težišta javnog i društvenog života prigradskog područja Grada Bakra.
Na površini od 6 ha uz osnovne sadržaje sportskog borilišta (košarka, rukomet, odbojka…) u centru su previđeni i prostori za fitness, rekreacijski prostori za zumbu, aerobic, tečajeve plesa, borilišta za squash, bowling, boćalište te vanjski tereni za tenis, mali nogomet i polivalentna igrališta uz dječje parkove s pripadajućim spravama. Projektom je predviđena i rekreacijska trim-staza za trčanje slobodno položena u prostor te obiteljski dio koji bi obuhvaćao prostor za okupljanje, bavljenje rekreacijom na vanjskim terenima i mogućnosti obiteljskog piknika. Uz sportsko-rekreacijske sadržaje u centru je planirano desetak poslovnih prostora uslužne, uredske, ugostiteljske i sl. namjene, ali i prostor za smještaj Vatrogasne postrojbe za obavljanje protupožarne djelatnosti i djelovanje na području Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo.

Model realizacije: 

Financiranje izgradnje Centra planira se iz proračunskih sredstava Grada, kreditnih sredstava te EU fondova.
Moguće je sufinanciranje izgradnje putem privatnih investitora u zamjenu za udio u vlasništvu Sportskog centra.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Bakra

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt prometnog rješenja za pristupnu cestu

Kontakt:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 745
E-mail: maja.sepac.rozic@bakar.hr
Web: www.bakar.hr