Category: Marine i luke

Rekonstrukcija obalnog pojasa luke Vrbnik

Nositelj:

Općina Vrbnik i Županijska lučka uprava Krk

Procjenjena vrijednost projekta:

50.000.000 €

Lokacija:

otok Krk, Općina Vrbnik

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Cilj projekta  je maksimalno zaštiti plovila u luci, povećati broj posjetitelja morskim putem  te povećati broj vezova. Projekt uključuju izgradnju dodatnog novoplaniranog primarnog lukobrana unutarnje razvijene dužine 74,06 m te izgradnju pasarele čime se postiže cjelogodišnja zaštita plovila u luci.  U sklopu rekonstrukcije planira se izgradnja sjevernog lukobrana, produženje i rekonstrukcija gata Stari porat, izgradnja pasarele uz prirodnu stjenovitu obalu zapadnog dijela luke, izgradnja novog gata na mjestu postojećeg (između Starog porta i gata Mulić nad jaminum), rekonstrukcija postojećih obalnih zidova s pasarelama i bez njih, zaštitnog gata Mulić nad jaminum te istezališta te 105 vezova.

Model realizacije: 

koncesija

Kontakt:

Općina Vrbnik
Trg škujica 7, 51516 Vrbnik
Telefon: +385 51 857 310
E-mail: procelnik@opcina-vrbnik.hr
Web: www.opcina-vrbnik.hr

Proširenje luke Susak i trajektne rampe

Nositelj:

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Procjenjena vrijednost projekta:

3.733.333,33 €

Lokacija:

otok Susak

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Projektom dogradnje pristaništa i trajektne rampe u luci Susak III. i IV. faza proširit će se postojeći novoizgrađeni mul, u III. fazi za 70 metara, a u IV. fazi za 62 metra, koja će se također graditi kao nepropusna građevina.

Model realizacije: 

koncesija

Kontakt:

Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Priko 64, 51550 Mali Lošinj
Telefon: +385 51 232 020
E-mail: info@luckauprava-losinj.hr
Web: www.luckauprava-losinj.hr

Proširenje luke Ika

Nositelj:

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga 

Procjenjena vrijednost projekta:

2.224.000 €

Lokacija:

Grad Opatija, Ika

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Luka Ika je mala luka otvorena za javni promet lokalnog značaja. Cilj projekta je proširenje i uređenje postojećeg “lukobrana” u svrhu zaštite akvatorija od vanjskih djelovanja mora, osiguranje površine na kojoj je moguće organizirati lučke aktivnosti, uređenje sekundarnog lukobrana koji je u derutnom stanju, produženje privezišta koje se nalazi u zapadnom dijelu luke, postavljanje plutajućih gatova te uređenje površine kao budućeg mjesta okupljanja (trg). U ovoj, I. fazi projekta potrebno je napraviti zemljane radove na primarnom lukobranu i platou. Na pojedinim dijelovima platoa potrebno je napraviti podmorski i nadmorski iskop u skladu sa zahtjevima iz projekta.

 

Model realizacije: 

koncesija

Kontakt:

Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 271 797
E-mail: info@portopatija.hr
Web: www.portopatija.hr

Luka Klenovica

Nositelj:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

1.500.000 €

Lokacija:

Luka Klenovica, Grad Novi Vinodolski

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Druga faza izgradnje luke Klenovica prvenstveno će omogućiti privez ribarskih brodica i osigurati iskrcaj ribe tijekom cijele godine, a stvorit će se i preduvjeti za razvoj nautičkog turizma jer se predviđa izgradnja pontona za tridesetak nautičkih vezova. Nastavkom izgradnje luke povećava se i sigurnost plovila kao i sama dostupnost luke i Grada Novi Vinodolski. Izgradnjom pontona za privez brodica stvorit će se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, kvalitetniji smještaj sportskih i rekreacijskih plovila te omogućiti razvoj drugih turističkih djelatnosti.
Projekt podrazumijeva gradnju:
• sekundarnog lukobrana
• izgradnju pontona za privez brodica za nautičke i komunalne vezove
• produženje operativne obale
• dogradnju obale za ribarske brodove

Model realizacije: 

koncesija

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:
• projekt je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom

Kontakt:

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 244 780
E-mail: lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
Web: www.zlu-novi-vinodolski.hr

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica

Nositelj:

Županijska lučka uprava Crikvenica

Procjenjena vrijednost projekta:

2.000.000 €

Lokacija:

Grad Crikvenica

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica od velikog su značaja za razvoj nautičkog turizma i upotpunjavanje kvalitete cjelokupne destinacije. Projektima je obuhvaćena izgradnja novih nautičkih i komunalnih vezova, s ciljem povećanja sigurnosti plovila u luci kao i povećanja ponude i prometne dostupnosti Grada Crikvenice. Većim brojem nautičkih vezova, a time i nautičara, stimulirat će se malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini fi nancijski efekti imat će pozitivan utjecaj na Grad Crikvenicu, kao i na Primorsko-goransku županiju.
Dogradnjom ukupno tri luke otvorene za javni promet; Črni mul, Perčin, a posebno luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, stvorili bi se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, putničkog prometa kao i bolji uvjeti za pružanje kvalitetnog smještaja sportskih i rekreacijskih plovila.

Model realizacije: 

koncesija

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:
• projekti su sukladni prostorno planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:
• glavni građevinski projekt pomorskih građevina, za luke Crikvenica i Črni mul
• idejni građevinski projekt, za luku Perčin

Studijska dokumentacija:
• maritimna studija, za luke Crikvenica i Črni mul
• elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za luke Crikvenica i Črni mul

Dozvole za gradnju:
• građevinska dozvola, za luke Crikvenica i Črni mul

Kontakt:

Županijska lučka uprava Crikvenica
Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 241 577
E-mail: info@zlu-crikvenica.hr
Web: www.zlu-crikvenica.hr

Lučica Carevo

Nositelj:

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena 

Procjenjena vrijednost projekta:

5.400.000 €

Lokacija:

Grad Kraljevica, ulaz u Bakarski zaljev

Vlasništvo: 

državno vlasništvo, pomorsko dobro i Grad Kraljevica

Opis projekta:

Dogradnja lučice Carevo podrazumijeva povećanje broja nautičkih i komunalnih vezova te proširenje operativne rive u zaljevu Carevo, u svrhu razvoja nautičkog turizma u području Grada Kraljevice i na širem području.

Gradnja se odnosu na sustav valobrana i pontona koji zatvaraju bazen s ukupno 233 nova nautička i 137 komunalnih vezova. Predviđa se izgradnja operativne obale s portalnim travel-liftom nosivosti do 50 t, prostorom za manipulaciju i servis, parkiralištem i ugostiteljskim objektom.

Model realizacije: 

Financiranje i izgradnja luke kroz ugovor o koncesiji.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje.

Kontakt:

Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena
Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: +385 51 281 122
E-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.t-com.hr
Web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr

Krčki lukobran

Nositelj:

Grad Krk, Županijska lučka uprava Krk

Procjenjena vrijednost projekta:

10.000.000 €

Lokacija:

Grad Krk, centar

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Bolji uvjeti za ribarstvo, putničko-turistički promet, nautički turizam i smještaj sportskih i rekreacijskih brodica. Povećanje gospodarskih efekata u turizmu i pomorskom prometu, što se prvenstveno odnosi na sigurniju i time kvalitetniju lučku ponudu koju će u najvećoj mjeri koristiti turisti-nautičari. Veći broj vezova ekonomski je unosan posao, a veći broj nautičara stimulira malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini financijski efekti imat će utjecaj na cijeli otok, a dijelom i na županiju.
Projekt podrazumijeva produženje primarnog te izgradnju sekundarnog lukobrana, izgradnju operativne putničke i ribarske obale, gatova za privez i benzinske stanice.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti financiranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • studija utjecaja na okoliš

Kontakt:

Grad Krk
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
Telefon: +385 51 401 111
E-mail: grad-krk@ri.t-com.hr
Web: www.krk.hr

Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
Telefon: +385 51 220 165
E-mail: info@zluk.hr
Web: www.zluk.hr

Luka Opatija

Nositelj:

Grad Opatija

Procjenjena vrijednost projekta:

bit će poznata nakon izrade projektne dokumentacije

Lokacija:

Grad Opatija

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

Proširenjem i povećavanjem kapaciteta luke Opatija omogućuje se dolazak većih brodica i jahti što će utjecati na daljnji razvoj nautičkog turizma destinacije Kvarner i šire regije.
Projekt podrazumijeva rekonstrukciju postojeće luke s izgradnjom lukobrana i dogradnjom gatova za privez brodica kao i rješenje pristupa luci. Izgradnjom lukobrana proširit će se zaštićeni akvatorij luke i omogućiti prihvat cruisera.

Model realizacije: 

dodjelom koncesije Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Studijska dokumentacija:

 • Studija utjecaja na okoliš

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Kontakt:

Grad Opatija
Ulica Maršala Tita 3, 51410, Opatija
Telefon: +385 51 680 118
E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
Web: www.opatija.hr

Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 271 797
E-mail: info@portopatija.hr
Web: www.portopatija.hr

Yacht centar Kraljevica

Nositelj:

Grad Kraljevica 

Procjenjena vrijednost projekta:

1.014.000 €

Lokacija:

Grad Kraljevica

Vlasništvo: 

Grad Kraljevica

Opis projekta:

Projekt omogućuje razvoj nautičkog turizma i upotpunjuje kvalitetu destinacije.
Planira se izgradnja hangara za smještaj i opremanje jedrilica, prostora za fitness, prostora za predavanja, sastanke i premjer jedara, klupskih prostora i elitnog ugostiteljskog prostora. Ukupna predviđena površina zatvorenog prostora je oko 530 m², od čega je na ugostiteljstvo uračunato oko 160 m².

Model realizacije: 

Predlaže se financiranje dovršetka izrade projektne dokumentacije i izgradnja objekta u zamjenu za pravo građenja ugostiteljskog prostora (u planu je investitoru etažiranjem prepustiti drugi kat zgrade).

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • urbanistički plan uređenja središta Kraljevice je u izradi

Projektna dokumentacija:

 • idejni projekt

Kontakt:

Grad Kraljevica
Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: +385 51 282 450
E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr
Web: www.kraljevica.hr

Marina Pećine

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

6.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka

Status nekretnine: 

pomorsko dobro

Opis projekta:

U cilju povećanja broja vezova u specijaliziranim marinama te povećanja dolazaka nautičkih turista na destinaciju Kvarner, izgradit će se marina u blizini centra grada u produženju Kontejnerskog terminala Brajdica.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • izgradnja lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala
 • 118 komercijalnih i 80 nekomercijalnih vezova za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²
 • četiri manje uslužne zgrade u marini ukupne bruto površine 2.700 m²
 • benzinske stanice
 • parkirališta sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Model realizacije: 

Potrebno je ishoditi koncesiju, koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • izrađen idejni projekt

Kontakt:

Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 461
E-mail: eda.rumora@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr