Category: Gorski kotar

Kupjak, Ravna Gora
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone9,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni0
Ukupni broj zaposlenih u njima0
Popunjenost raspoložive površine zone41%

Kontakt:

Ivana Radočaj
Telefon: +385 51 829 454
E-mail: suradnik@ravnagora.hr

K-1 Vrbovsko, Vrbovsko
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone14 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 75 km, Zračna luka Zagreb, 96 km
Morska luka Luka Rijeka, 75 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 24,15 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina12,5 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja: 50 kn/m2
-pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 63 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 75%
Obročno plaćanje do 2 godine
Iznos komunalne naknade 1,32 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100/75/50%

Prostor obuhvata gospodarske zone poslovne namjene K-1 Vrbovsko nalazi se u predgrađu grada Vrbovskog, na pretežno neizgrađenom prostoru između samoga grada i autoceste Zagreb – Rijeka. Kako se Vrbovsko nalazi na pola puta između ta dva grada, značajno obilježje zone njezina su direktna povezanost s tim centrima. Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno-servisni, sadržaji manjih proizvodnih djelatnosti – obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Kontakt osoba:

Ljubomir Cindrić
Telefon: +385 51 875 115
E-mail: ljubomir.cindric@vrbovsko.hr

Šije, Ravna Gora
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone7,34 ha + dodatno 2,1 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone50%

Kontakt osoba:

Ivana Radočaj
Telefon: +385 51 829 454
E-mail: suradnik@ravnagora.hr

K1/1 Sleme, Lokve
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone10,29 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima20
Popunjenost raspoložive površine zone33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 4 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,5 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 24,15 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina7 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 150 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 70 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poslovna zona K1/1 Sleme površine 10,29 ha gospodarske namjene, smještena je u naselju Lokve. Zona ima povoljan geoprometni položaj jer se nalazi neposredno uz županijsku cestu Rijeka-Zagreb. Geoprometni položaj je povoljan budući da se nalazi neposredno uz postojeću županijsku cestu Ž5029 koja će postati ostala državna cesta Rijeka-Zagreb i ima asfaltirani kolnik širine 7 m. Posredan pristup u poslovnu zonu K1/1 moguć je i s autoceste Rijeka-Zagreb-Goričan, preko čvorišta “Lučice” kod Delnica i čvorišta “Vrata”.

Kontakt osoba:

Toni Štimac
Telefon: +385 51 831 336
E-mail: nacelnik@lokve.hr

K1-5 Vrata, Fužine
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone8,60 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,30
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,60
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima30
Popunjenost raspoložive površine zone<35%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1,5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 2 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina6,5 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja; 100 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-40%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,80-2,88 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100% za prvu godinu

Poslovna zona Vrata smještena je u Općini Fužine na izuzetno povoljnoj lokaciji. Zona je udaljena od županijske ceste 500 metara, a od autoceste Rijeka-Zagreb svega 1000 m. Zbog blizine autoceste zona je posebno interesantna za smještaj skladišnih sadržaja. Opremljena je objektima komunalne infrastrukture. U zoni trenutno djeluju dva gospodarstvenika. Unutar zone moguća je gradnja građevina gospodarskih djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne pogone – obrtništvo u najširem spektru, te skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje i programe. Ono što predstavlja novinu je mogućnost izgradnje građevina za iskorištavanje sunčeve energije.

Kontakt:

Kontakt:

Općina Fužine
Telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

12-7 Javornik, Delnice
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone3,31 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti-
Broj aktivnih subjekata u zoni6
Ukupni broj zaposlenih u njima88
Popunjenost raspoložive površine zone<60,5%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 40 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 18,11 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela4
Ukupna površina3,31 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja
- pravo građenja
Vlasništvo Republika Hrvatska
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 38 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,40 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 1 godina

Zona proizvodne namjene I2-7 Javornik nalazi se na rubnom dijelu naselja Delnice na raskrižju dviju državnih cesta DC 3 i DC 32 svega kilometar udaljena od čvora na autocesti Goričan – Zagreb – Rijeka te magistralne željezničke pruge Rijeka – Delnice – Karlovac – Zagreb. Prostor je opremljen infrastrukturom priključka na vodu, električnu energiju i telefon. Tu se nalaze napuštene građevine bivšeg vojnog skladišta V2. Građevine su devastirane te je cilj kroz njihovu rekonstrukciju, dogradnju i revitalizaciju terena dovesti prostor u namjenu i privući investitore koji se bave prozivodnjom i preradom bilo koje industrijske grane, kao i obrtnike i poduzetnike proizvodno-uslužnih djelatnosti da otvore svoje pogone i poslovne prostore. Trenutno u zoni ne djeluje niti jedan poslovni subjekt. zemljište je u vlasništvu RH te je za očekivati da će se u sklopu poticanja razvoja poduzetničkih zona omogućiti uvjeti rješavanja vlasničkih odnosa s državom.

Kontakt osoba:

Davorka Grgurić
telefon: +385 98 983 5149
E-mail: davorka@delnice.hr

K1-3 Lič, Fužine
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone30,14 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni7
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<62%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 3 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 25 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina21 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 75 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-40%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,8-2,88 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100% za prvu godinu

Poslovna zona K1-3 Lič površine 30,14 ha sastoji se od tri zone utvrđene Urbanističkim planom uređenja. Dio zone u kojem su izgrađene hale, koje su građene za potrebe farme, u vanknjižnom vlasništvu je Općine Fužine. Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom – strujom i vodom. U blizini farme, na udaljenosti od oko 2 km nalazi se željeznička stanica Fužine na pruzi Rijeka – Zagreb, a čvor Vrata autoceste Rijeka – Zagreb udaljen je od zone 2 km.

Kontakt:

Općina Fužine 
Telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

K1-1 Podrebar, Delnice
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone9,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, servisna
Dopušteni koeficijent izgradnje40-50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6-0,8
Broj aktivnih subjekata u zoni10
Ukupni broj zaposlenih u njima85
Popunjenost raspoložive površine zone<74%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 2,8 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,2 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela74
Ukupna površina2,43 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 160kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 50%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 0,18-3,60 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 1-2 godine

Poslovna zona K-1 Podrebar smještena je rubno uz naselje Delnice te unutar iste već dulji niz godina djeluju različiti poslovni subjekti. U zoni je planirana pretežito gradnja građevina uslužne, trgovačke, zanatske i komunalno-servisne namjene, no omogućena je i izgradnja poslovnih građevina s proizvodnim sadržajima, ali na način da iste prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefon: +385 51 812 055
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

Zona društvene namjene D Ploškovo

Nositelj:

Grad Delnice

Procijenjena vrijednost projekta: 

15.000 € za izradu urbanističkog plana uređenja zone

Lokacija:

Grad Delnice

Vlasništvo:

Grad Delnice

Opis projekta:

Nekadašnje vojno skladište V1 nalazi se u neposrednoj blizini naselja Delnice i svih centralnih sadržaja, a istovremeno se nalazi u prirodnom okruženju i graniči s Park-šumom Japlenški vrh.
Za potrebe smještaja i brige o socijalnim kategorijama stanovništva moguća je izgradnja domova za starije osobe i drugih ustanova kojima se povećava ponuda i standard života toj kategoriji ljudi.
Također se može namjena odrediti i za izgradnju građevina za okupljanje i boravak za mlađe skupine ljudi i druge kategorije kojima se upotpunjuje ponuda u sferi obrazovanja ili zdravstvene djelatnosti: škola u prirodi, razmjena studenata, znanstvenoistraživački park, odmarališta i sl.
Dio zone predviđen je za izgradnju hotela koji se može po funkciji prilagoditi sadržaju društvene namjene koja je u dodirnoj zoni.
Predviđa se gradnja domova i drugih ustanova društvene i socijalne namjene (domovi, odmarališta, sportsko rekreacijski prateći sadržaji i pomoćne građevine u funkciji namjene osnovne građevine, lječilišta ili druge zdravstvene ustanove i sl.).
Drugi dio zone namijenjen je izgradnji hotela.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan uređenja Grada Delnica

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Lječilišni centar Skrad

Nositelj:

Općina Skrad, Turistička zajednica Gorskog kotara

Procjenjena vrijednost projekta:

4.000.000 €

Lokacija:

Općina Skrad, nalazi se na nadmorskoj visini od 700 m

Vlasništvo: 

zemljište se nalazi u vlasništvu Općine Skrad i Republike Hrvatske

Opis projekta:

Prenamjenom i rekonstrukcijom bivših vojnih objekata te izgradnjom novih sadržaja predstavljat će prvi prirodni lječilišni centar (Centar tradicionalne kineske medicine) u planinskim krajevima Hrvatske i uz postojeću prirodnu baštinu doprinijet će turističkom i ruralnom razvoju Gorskog kotara. Skrad ima izuzetno pogodan prirodni položaj jer je rasprostranjen na padinama Skradskog vrha, okružen šumama crnogorice i bjelogorice te uzdignut nad kanjonom u kojem su Zeleni vir i Vražji prolaz, prirodne rijetkosti iznimnih odlika i ljepote.
Projekt podrazumijeva:

  • rekonstrukciju postojećih objekata u dva hotela s 80 kreveta
  • gradnju wellness centra
  • gradnju tenis-terena
  • gradnju višenamjenske dvorane
  • unapređenje infrastrukture
  • uređenje hortikulture

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan Općine Skrad
  • potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja

Kontakt:

Općina Skrad
Josipa Blaževića Blaža 8, 51311 Skrad
Telefon: +385 51 810 620
E-mail: opcina.skrad@ri.t-com.hr
Web: www.skrad.hr