Category: Energetika

Vjetroelektrane

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

1.400.000 €

 

Lokacija:

područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:

državno i privatno vlasništvo

Opis projekta:

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim njenim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja vjetra za energije nalazi se u unutrašnjosti županijskog područja za eksploataciju temeljem izvršenih istraživanja i pogodnog sjevernoistočnog i jugoistočnog vjetra koji su tipični za unutrašnjost priobalja, dok je jugozapadni vjetar pogodan za kvarnerski zaljev.
Na predviđenim lokacijama predviđena je izgradnja vjetroelektrana.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja uz uvjet dobivanja prethodne elektroenergetske suglasnosti HEP-a

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđeno Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova

Kontakt:

Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr 

Solarne elektrane

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

1.200.000-1.500.000 €

 

Lokacija:

područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:

državno i privatno vlasništvo

Opis projekta:

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja solarne energije nalazi se u obalnom i otočnom području.
Na predviđenim lokacijama moguće je instalirati solarne farme do 50 ha s maksimumom od 10 MW snage po lokaciji.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđen Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova.

Kontakt:

Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr 

Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko

Nositelj:

Grad Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

50.342.000 €

 

Lokacija:

Grad Novi Vinodolski, mjesto Krmpote

Vlasništvo:

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Osnovna namjena građevine je proizvodnja električne energije vjetra. Izgradnja vjetroelektrane kao ekološki prihvatljivog i raspoloživog izvora energije doprinijela bi povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, što je jedan od prioriteta Strategije EU 2020.
Realizacija projekta, osim izgradnje postrojenja za pretvorbu energije, podrazumijeva i izgradnju pojedinačnih postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina/ objekata koji služe pogonu vjetroelektrane. Najveća dopuštena visina pomoćnih objekata iznosi 10 m, uz dopušteni broj etaža P+1.
Razvoj projekta izgradnje vjetroelektrane dopušten je u prostoru od 30 km², uz maksimalnu dopuštenu snagu vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko 90 MW, te ograničenje snage jednog vjetroagregata na 3 MW.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Grad Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 350
E-mail: tomislav.cvitkovic@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr