Category: Društvena infrastruktura

Dom za starije osobe Rab

Nositelj:

Grad Rab

Procjenjena vrijednost projekta:

3.000.000 €

 

Lokacija:

Otok Rab, mjesto Banjol

Vlasništvo:

Grad Rab

Opis projekta:

Projekt se izvodi zbog unapređenja socijalne i zdravstvene skrbi starijih osoba. Korisnici projekta bit će matični stanovnici, ali i ostalo stanovništvo te turisti zainteresirani za usluge (stacionar, dnevni boravak, njega i skrb u kući). Objekt je smješten na vrlo atraktivnoj lokaciji blizu mora, centra grada te u blizini Doma zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova.
Planirana je izgradnja zgrade doma čija će površina iznositi 1.045,6 m², a sastoji se od prizemlja i dva kata. Radovi su u tijeku.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Projektna dokumentacija:

 • idejni i glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • građevinska dozvola

Kontakt:

Grad Rab
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
Web: www.rab.hr

Dom za starije osobe Klana

Nositelj:

Općina Klana

Procjenjena vrijednost projekta:

5.900.000 €

 

Lokacija:

Općina Klana, naselje Klana

Vlasništvo:

Općina Klana

Opis projekta:

Prenamjenom i rekonstrukcijom bivše vojarne u Klani zadovoljit će se potreba za novim kapacitetima za smještaj starijih osoba uz poboljšanje kvalitete i proširenje medicinskih usluga korisnicima.
Projekt podrazumijeva rekonstrukciju i adaptaciju vojarne u Klani u Dom za starije osobe kapaciteta do 150 ležajeva s ostalim komplementarnim sadržajima.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan Općine Klana
 • urbanistički plan uređenja naselja Klana

Studijska dokumentacija:

 • program i studija isplativosti za prenamjenu bivše vojarne u Dom za starije i nemoćne osobe

Kontakt:

Općina Klana
Klana 33, 51217 Klana
Telefon: +385 51 808 205
Mobitel: +385 95 9141 286
E-mail: nacelnik@klana.hr, procelnik@klana.hr
Web: www.klana.hr

Dom za starije osobe Kostrena

Nositelj:

Općina Kostrena

Procjenjena vrijednost projekta:

9.000.000 €

 

Lokacija:

Općina Kostrena, naselje Paveki, k.č. 5225/1 k.o. Kostrena Lucija

Vlasništvo:

Općina Kostrena

Opis projekta:

Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena jedinstvena je organizacijska sredina institucijske i izvanistitucijske skrbi, kapaciteta za oko 150 korisnika svih stupnjeva funkcionalnosti, uključujući i oboljele od Alzheimerove demencije i korisnike gerijatrijske palijativne skrbi.
Sukladno analizi ključnih demografskih pokazatelja starije populacije i raspoloživosti smještajnih kapaciteta, izgradnjom DSNO u Kostreni smanjio bi se nedostatak smještajnih kapaciteta u Primorsko-goranskoj županiji za 10 %. Cilj projekta jest unaprijediti socijalnu skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba u okviru institucijske i izvanistitucijske skrbi. Broj zaposlenih nakon investiranja iznosio bi 77 djelatnika (pretežito ženske radne snage) odnosno 55 medicinskih sestara i njegovateljica i 22 ostala zaposlenika.
Dom za starije i nemoćne osobe Kostrena bit će izgrađen na građevinskoj čestici površine 13.188 m2 u naselju Paveki, u vlasništvu Općine Kostrena. Planirana bruto površina građevine je 8.600 m2. Građevina je katnosti 2Su+P+2+Pk.
Predviđen ukupan kapacitet građevine predviđa sljedeće namjene:

 • stambeni dio s ukupno 20 smještajnih jedinica (standard stambenog prostora s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama)
 • stacionarni dio s ukupno 66 smještajnih jedinica (jednokrevetne i dvokrevetne sobe)
 • stacionarni dio za oboljele od Alzheimerove demencije s ukupno 20 smještajnih jedinica
 • stacionarni dio palijativne skrbi s ukupno 11 smještajnih jedinica
 • dnevni centar s ukupno 3 smještajne jedinice
 • uredski i servisni prostori
 • tehnički prostori

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s važećom prostorno-planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • studija izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena
 • evaluacija studije izvedivosti investicijskog projekta za gradnju DSNO Kostrena

Projektna dokumentacija:

 • idejno arhitektonsko rješenje
 • idejni projekt (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektro projekt)
 • tehnološki projekt kuhinje i praonice rublja
 • geotehnički elaborat
 • ishođeni posebni uvjeti javno pravnih tijela za izradu glavnog projekta
 • glavni projekt

Dozvole za gradnju:

 • građevinska dozvola (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranska županija), KLASA: UP/I-361-03/17-06/175, URBROJ: 2170/1-03-01/5-18-8, od 11. travnja 2018.)

Kontakt:

Općina Kostrena
Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
Telefon: +385 51 209 020
E-mail: egon.dujmic@kostrena.hr
Web: www.kostrena.hr

Dom za starije osobe Opatija

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

15.200.000 €

 

Lokacija:

Grad Opatija, mjesto Volosko

Vlasništvo:

građevinska parcela površine 12.812 m² u vlasništvu je ustanove Dom za starije osobe “Volosko” Opatija

Opis projekta:

Povećanje smještajnih kapaciteta i unapređenje socijalne i zdravstvene skrbi u okvirima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.
Izgradnjom novog Doma broj ležaja povećava se sa sadašnjih 143 ležaja na približno 304 ležaja.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan s prostorno -planskom dokumentacijom

Studijska dokumentacija:

 • izrađen je Program i investicijska studija o mogućnosti

Projektna dokumentacija:

 • idejno rješenje

Kontakt:

Dom za starije osobe “Volosko” Opatija
Andrije Štangera 34, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 701 013
E-mail: dom.volosko@ri.t-com.hr
Web: www.dzsino-volosko.hr

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
Slogin kula 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 920
E-mail: socijalna.skrb@pgz.hr
Web: www.pgz.hr

Stambeno susjedstvo – Na aveniji

Nositelj:

Grad Rijeka

Procjenjena vrijednost projekta:

17.000.000 €

Lokacija:

Grad Rijeka – područje naselja Trsat

Vlasništvo: 

Grad Rijeka

Opis projekta:

Budući stambeni kompleks planiran je Detaljnim planom uređenja područja stambenog naselja Trsat (SN 29/09) i Detaljnim planom uređenja područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu (SN 29/05) u cijelosti na neizgrađenom zemljištu na sjeveroistočnom rubu Trsata. Riječ je o izrazito atraktivnom stambenom području grada Rijeke, prepoznatljivom po srednjovjekovnoj jezgri, obiteljskoj izgradnji u zelenilu, izrazito kvalitetnim vizurama na Riječki zaljev i otoke, ali i modernom kompleksu Kampusa i Kliničkog bolničkog centra u izgradnji. Radi navedenih osobina, na ovom se području planski razvija nova stambena izgradnja pretežito višeobiteljske tipologije, dok je duž Sveučilišne avenije već izgrađeno više atraktivnih višestambenih građevina na koje se treba nadovezati i stambeno susjedstvo koje je predmet ovog projekta.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • 9 višestambenih i višeobiteljskih građevina katnosti P+2 do P+4, maks. brp 13.600 m² stambenog prostora (nadzemno)
 • javnih površina – prometnica i javnog parka (obveza Grada)

Model realizacije: 

Nudi se zaključenje pred/ugovora o prodaji zemljišta. Imovinsko-pravna priprema i izgradnja prometnica s infrastrukturom obveza je Grada Rijeke. Grad Rijeka raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju stambenih građevina.

Kontakt:

Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Telefon: +385 51 209 450, +385 51 209 441,
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr, gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr, urban@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr