June 21, 2022

R-2 Matulji, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone19,8 ha
Vrsta zone prema djelatnosti poslovno-trgovačka
Dopušteni koeficijent izgradnje0,2-0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,33-1,04
Broj aktivnih subjekata u zoni8
Ukupni broj zaposlenih u njima56
Popunjenost raspoložive površine zone>33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 3 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,5 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Rijeka, 14 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela29
Ukupna površina8,41 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 600 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo državno, općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 55 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,24 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Općina Matulji ima izniman geostrateški položaj budući da se nalazi uz samu slovensku granicu, u blizini riječke luke, autoputa Rijeka-Rupa-Zagreb i željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica te predstavlja mjesto spajanja sa paneuropskim koridorima Vb i X. Zona R-2 se nalazi nasuprot Poduzetničke zone R-1 te su međusobno povezane deniveliranim raskrižjem s pristupom na državnu cestu D 8. Ulaz zone je 3 km udaljen od autoceste Rupa-Rijeka, čvor Jurdani, 12 km od Luke Rijeka te 40 km od Zračne luke Rijeka.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba