June 21, 2022

R-1 Matulji, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone14,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti trgovačka, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,24-0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,35-1,50
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima24
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 3 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,5 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Rijeka, 14 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela6
Ukupna površina9,29 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 700 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 55 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,18 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Općina Matulji ima izniman geostrateški položaj jer se nalazi uz samu slovensku granicu, u blizini riječke luke, autoceste Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica te predstavlja mjesto spajanja s paneuropskim koridorima Vb i X. Poduzetnička zona R-1 obuhvaća ukupnu površinu od 14,5 ha, a nalazi se u krajnjem sjevernom dijelu Matulja, između željezničke pruge sa sjeverozapadne strane (magistralna pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica) i državne ceste D8 (Jadranska magistrala) s jugoistočne strane. Zona se nalazi nasuprot Poduzetničke zone R-2 te su međusobno povezane deniveliranim raskrižjem s pristupom na državnu cestu D8. Ulaz u zonu je 3 km je udaljen od autoceste Rupa – Rijeka, čvor Jurdani, 12 km od Luke Rijeka te 40 km od Zračne luke Rijeka.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba