June 21, 2022

Pušća, Omišalj

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone16,4 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje15-35%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,13-0,7
Broj aktivnih subjekata u zoni6
Ukupni broj zaposlenih u njima400
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 15 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 3 km
Morska luka Luka Rijeka, 30 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,36 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 6,82 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirana
Ukupna površina5 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, Zračna luka Rijeka, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 80 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa djelomično i postupno
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Na području općine Omišalj nalaze se gospodarski i infrastrukturni objekti od važnosti za Republiku Hrvatsku, a neki su i međunarodno važni (prijevoz nafte). Servisno-usluž- na zona Pušća površine 16,4 ha nalazi se na području Općine Omišalj. Položaj zone atraktivan je zbog prometne dostupnosti, položaja uz državnu cestu D102, blizine mosta i kopna. Zbog tog položaja i mogućnosti organizacije većih funkcionalnih površina trgovačkog, veletrgovačkog, servisnog i turističkog sadržaja prelazi općinski značaj. Zona je u potpunosti komunalno opremljena.

Kontakt osoba:

Snježaa Baždarić
Telefon: +385 51 661 970
E-mail: snjezana.bazdaric@omisalj.hr

Prilagodba