June 21, 2022

Mučići II, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone13,4 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,6
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima12
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 0,5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 45 km
Morska luka Luka Rijeka, 17 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela5
Ukupna površina10,29 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja
- pravo građenja
Vlasništvo državno, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 55 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,18 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona Mučići II obuhvaća ukupnu površinu od 13,38 ha, a smještena je uz Državnu cestu D 8 Rijeka-Rupa u blizini naselja Mučići. Ulaz u zonu je 0,5 km udaljen od autoceste Rijeka-Rupa, čvor Jurdani, 17 km od Luke Rijeka te 45 km od Zračne luke Rijeka. Primarne namjene Poduzetničke zone Mučići II su proizvodni sadržaji, zanatske djelatnosti, servisi i skladišta, uključivo trgovački centar s pratećim sadržajima.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba