June 21, 2022

Mišnjak, Rab

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone11,7 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodno-uslužna, poslovno-trgovačka
Dopušteni koeficijent izgradnje30%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti60%
Broj aktivnih subjekata u zoniu izgradnji
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 50 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica Rijeka, 120 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 100 km
Morska luka Luka Rijeka, 120 km, Mišnjak 1 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 7,71 kn/m3
Javna odvodnja predviđeno
Mogućnost priključka na pročistačpredviđeno
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,79 kn/m3
Električna energija predviđeno
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža predviđeno
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela14
Ukupna površina11,59 ha
Način raspolaganja zemljištem-dugoročni najam uz mogućnost kupnje
-prodaja: 300-400 kn/m2
- pravo građenja: 0,55-0,75 kn/m2
Vlasništvo gradsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-80%
Obročno plaćanje moguće
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade 50-100%

Lokacija od 11,7 hektara Radne zone Mišnjak nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Raba uz cestu D105 i 1,5 kilometar od trajektne luke Mišnjak te u blizini lokacije buduće zračne luke, lokacije za građevinski deponij otpada i buduće solarne elektrane. Zona je povezana pristupnom cestom u dužini od cca 250 m s odvojkom na državnu cestu D 105, te obuhvaća mrežu cesta unutar zone s izgrađenom infrastrukturom. Zona obuhvaća 14 građevnih parcela s priključcima na kompletnu infrastrukturu. Parcele se u zoni mogu koristiti kroz povoljan dugoročni najam ili u iznimnim slučajevima kroz kupnju građevnih platoa unutar zone.

Kontakt osoba:

Zvonko Puljar Matić
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com

Prilagodba