June 21, 2022

K3 Jušići, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone6,4 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, proizvodna, komunalna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,20-1,50
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima43
Popunjenost raspoložive površine zone51%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 3 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica da
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Rijeka, 14 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela11
Ukupna površina2,2 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja:450 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo državno, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 36 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,18 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona K3 Jušići obuhvaća ukupnu površinu od 6,38 ha, a smještena je na sjeverozapadnom rubu granice šireg područja naselja Matulji, s obje strane županijske prometnice Jušići – Rukavac, u neposrednoj blizini Poduzetničkih zona R-1 i R-2 od kojih ju dijeli magistralna željeznička pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica. Ulaz u zonu je 3 km udaljen od autoceste Rupa – Rijeka, čvor Jurdani, 14 km od Luke Rijeka te 42 km od Zračne luke Rijeka. Primarne namjene Poduzetničke zone Jušići su uslužne djelatnosti, manji proizvodni sadržaji, trgovačke djelatnosti i komunalno servisna namjena.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba