June 21, 2022

K11 Rupa, Matulji

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone10,3 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, servisna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,35-0,40
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,80-0,90
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima24
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 0,5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 3 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 55 km
Morska luka Luka Rijeka, 25 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 19,98 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,80 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela6
Ukupna površina5,79 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 24 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,12 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poslovna zona Rupa obuhvaća površinu od 10,32 ha, a smještena je uz samo naselje Rupa u blizini slovenske granice. Ulaz u zonu jest 0,5 km udaljen od autoceste Rupa – Rijeka, čvor Rupa, 25 km od Luke Rijeka te 55 km od Zračne luke Rijeka. Zemljište u zoni je 100 % u privatnom vlasništvu. Namjena Poslovne zone Rupa je uslužno-servisna, što podrazumijeva površine namijenjene za organizaciju trgovačkih, skladišnih, uslužnih, servisnih i obrtničkih djelatnosti.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
Telefon: +385 51 401 471
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

Prilagodba