June 21, 2022

K1 Zapad, Novi Vinodolski

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone20,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti komunalno-servisne, uslužne, proizvodne djelatnosti
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni15
Ukupni broj zaposlenih u njima150
Popunjenost raspoložive površine zone50%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 30 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 30 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 18,36-19,36 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 3,73-7,68 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirana
Ukupna površina10 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 80 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 25-140 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa do 30%
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 2-5 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade da

Poslovna zona K1 Zapad površine 20,5 ha smještena je na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski – Bribir (ŽC-5064), koja prolazi duž cijele sjeveroistočne strane zone te se spaja s državnom cestom D8 odnosno Jadranskom magistralom. Ulaz u zonu udaljen je 1800 m od Jadranske magistrale (D8), kao i od mora, odnosno luke otvorene za javni promet Novi Vinodolski. Područje obuhvata zone nalazi se u građevinskom području za izdvojene namjene i to gospodarske namjene (poslovne) namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Kontakt osoba:

Domagoj Kalanj
Telefon: +385 51 554 362
E-mail: domagoj.kalanj@novi-vinodolski.hr

Prilagodba