June 21, 2022

K-1 Vrbovsko, Vrbovsko

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone14 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 75 km, Zračna luka Zagreb, 96 km
Morska luka Luka Rijeka, 75 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 24,15 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina12,5 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja: 50 kn/m2
-pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 63 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 75%
Obročno plaćanje do 2 godine
Iznos komunalne naknade 1,32 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100/75/50%

Prostor obuhvata gospodarske zone poslovne namjene K-1 Vrbovsko nalazi se u predgrađu grada Vrbovskog, na pretežno neizgrađenom prostoru između samoga grada i autoceste Zagreb – Rijeka. Kako se Vrbovsko nalazi na pola puta između ta dva grada, značajno obilježje zone njezina su direktna povezanost s tim centrima. Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno-servisni, sadržaji manjih proizvodnih djelatnosti – obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Kontakt osoba:

Ljubomir Cindrić
Telefon: +385 51 875 115
E-mail: ljubomir.cindric@vrbovsko.hr

Prilagodba