June 21, 2022

Bodulovo, Rijeka

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone5,2 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,13-0,37
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,52-1,19
Broj aktivnih subjekata u zoni-
Ukupni broj zaposlenih u njima-
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 4 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 30 km
Morska luka Luka Rijeka, 4,5 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistač-
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela11
Ukupna površina4,4 ha
Način raspolaganja zemljištem-prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 20,74-138,29 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade 0,42-12,70 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Deset parcela unutar zone namijenjeno je za prodaju poduzetnicima. Čestice su veličine od 1.000 do 3.150 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m². Najveća građevinska čestica tlocrtne površine 8.558 m² predviđena je za drugu fazu projekta, izgradnju Riječkog razvojnog centra s proizvodnim inkubatorom. Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.

Kontakt:

Grad Rijeka
Telefon: +385 51 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Prilagodba