June 20, 2022

Sveti Petar, Krk

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone36,6 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna, trgovačka
Dopušteni koeficijent izgradnje0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6-1,1
Broj aktivnih subjekata u zoni30
Ukupni broj zaposlenih u njima1084
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 25 km
Industrijski kolosijek 54 km
Željeznica 54 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 20 km
Morska luka Luka Rijeka, 54 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,36 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 6,82 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina20 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 750 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 138 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 1 godina u obrocima
Iznos komunalne naknade 0,39 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade djelomično

Područje obuhvata zone smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk, uz županijsku cestu Ž 5106 Vrh (L 58090) – Krk (Ž 5131). Područje je definirano kao zona poslovne namjene (K1) površine 36,6 ha. Unutar površine gospodarske namjene / poslovne – pretežito uslužne namjene (K1) se osim gradnje građevine za pretežno uslužnu djelatnost, dozvoljava i interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.

Kontakt osoba:

Darijo Vasilić
Telefon: +385 51 831 336
E-mail: nacelnik@lokve.hr

Prilagodba