June 20, 2022

Sorinj, Lopar

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone7,6 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,35-0,40
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,35-1,20
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima6
Popunjenost raspoložive površine zone33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta ne
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 126 km
Morska luka Luka Rijeka, 110 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 7,71 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,79 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela10
Ukupna površina4 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: prema procjeni
- pravo građenja; 5% od cijene zemljišta godišnje
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 12-90 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje do 5 godina
Iznos komunalne naknade 0,14 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade da

Poslovna zona Sorinj nalazi se na jugozapadnom dijelu Općine Lopar, na predjelu Sorinja, a udaljen je od naselja Lopar cca 1600 m, te cca 400 m od morske obale (uvala Vardaškolj – trajektna luka). Kroz zonu prolazi državna cesta D 105 koja predstavlja primarnu prometnicu otoka Raba. Prometno je položaj poslovne zone povoljan. Državna cesta D 105 koja prolazi obuhvatom plana predstavlja optimalnu prometnu vezu buduće poslovne zone na naselja i ostale prostore na području Općine Lopar i cijelog otoka Raba i na glavne cestovne, a posredno pomorske i zračne prometne pravce županije i države. Zonu obilježavaju dvije specifične cjeline odijeljene državnom cestom, različitih prirodnih obilježja, mogućnosti organizacije prostora i gradnje. Udaljena je od naseljenih i turističkih površina i užeg obalnog pojasa, ali s relativno povoljnim mogućnostima komunalnog opremanja i povezivanja na osnovnu otočku prometnicu.

Kontakt osoba:

Marijana Protulipac Tomičić
Telefon: +385 51 775 593
E-mail: mptomicic@opcina.lopar.hr

Prilagodba