June 20, 2022

K4 Kunfin, Klana

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone10,3 ha
Vrsta zone prema djelatnosti mješovita
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti2
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima100
Popunjenost raspoložive površine zone0
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 10 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 43 km
Morska luka Luka Rijeka, 15 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela3
Ukupna površina9 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja; 150 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo 70% Republika Hrvatska, 30% privatno vlasništvo
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 20-23 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade 0,23 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Zona K4 Kunfin obuhvaća građevinsko područje gospodarsko-poslovne namjene površine 10,3 ha na području Općine Klana. Poslovna zona “Kunfin” smještena je u južnom dijelu Općine Klana uz granicu s Općinom Viškovo.

Najznačajniju prostorno razvojnu značajku poslovne zone Kunfin čini njen smještaj tik uz županijsku cestu ŽC 5017 kojem je izravno povezana s prostorom Viškova (udaljenim oko 8 km) i Rijeke (udaljenim oko 15 km) te uz planiranu županijsku cestu – zaobilaznicu naselja Klana.

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
Telefon: +385 51 808 205
E-mail: nacelnik@klana.hr

Prilagodba