June 20, 2022

K1 Žlibina, Kraljevica

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone6,7 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni4
Ukupni broj zaposlenih u njima25
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 10 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 5 km
Morska luka Luka Rijeka, 22 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela12
Ukupna površina4,6 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 130 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 46,44 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 20%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 2-4 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 75/50/25% u 3 godine

Poslovna zona K1 Žlibina nalazi se jugoistočno rubno uz građevinsko područje naselja Kraljevica. Vezana je na županijsku cestu koja vodi od D8 (Jadranske magistrale) do mosta za otok Krk. Ulaz u zonu je udaljen od magistrale 150 metara, a od riječke zaobilaznice u profilu autoceste 2 kilometra. Zona je udaljena 750 do 1400 metara od mora, odnosno luke Kraljevica. Ukupna površina Planom obuhvaćenog prostora iznosi cca 6,65 ha.

Zona je osnovana 2003. godine. Detaljni plan uređenja je izrađen 2004. godine. Predviđeno je 20 poslovnih parcela, od kojih devet već sada ima korisnike. U zoni trenutno posluju četiri tvrtke: trgovina građevinskim materijalom, oprema, servis i prodaja plovila, izrada i prodaja namještaja te izrada papirne i kartonske ambalaže.

Kontakt osoba:

Ivica Jerčinović
Telefon: +385 51 282 460
E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr

Prilagodba