June 20, 2022

K1-5 Vrata, Fužine

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone8,60 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,30
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,60
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima30
Popunjenost raspoložive površine zone<35%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1,5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 2 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina6,5 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja; 100 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-40%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,80-2,88 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100% za prvu godinu

Poslovna zona Vrata smještena je u Općini Fužine na izuzetno povoljnoj lokaciji. Zona je udaljena od županijske ceste 500 metara, a od autoceste Rijeka-Zagreb svega 1000 m. Zbog blizine autoceste zona je posebno interesantna za smještaj skladišnih sadržaja. Opremljena je objektima komunalne infrastrukture. U zoni trenutno djeluju dva gospodarstvenika. Unutar zone moguća je gradnja građevina gospodarskih djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne pogone – obrtništvo u najširem spektru, te skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje i programe. Ono što predstavlja novinu je mogućnost izgradnje građevina za iskorištavanje sunčeve energije.

Kontakt:

Kontakt:

Općina Fužine
Telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

Prilagodba