June 20, 2022

K1/1 Sleme, Lokve

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone10,29 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima20
Popunjenost raspoložive površine zone33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 4 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,5 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 24,15 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina7 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 150 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 70 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poslovna zona K1/1 Sleme površine 10,29 ha gospodarske namjene, smještena je u naselju Lokve. Zona ima povoljan geoprometni položaj jer se nalazi neposredno uz županijsku cestu Rijeka-Zagreb. Geoprometni položaj je povoljan budući da se nalazi neposredno uz postojeću županijsku cestu Ž5029 koja će postati ostala državna cesta Rijeka-Zagreb i ima asfaltirani kolnik širine 7 m. Posredan pristup u poslovnu zonu K1/1 moguć je i s autoceste Rijeka-Zagreb-Goričan, preko čvorišta “Lučice” kod Delnica i čvorišta “Vrata”.

Kontakt osoba:

Toni Štimac
Telefon: +385 51 831 336
E-mail: nacelnik@lokve.hr

Prilagodba