June 20, 2022

K-6 Škalnica, Klana

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone7,9 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti2
Broj aktivnih subjekata u zoni2
Ukupni broj zaposlenih u njima100
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 6 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 43 km
Morska luka Luka Rijeka, 15 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela4
Ukupna površina4 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 150 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo 50% općinsko, 50% privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 20-23 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade 0,23 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Općina Klana smještena je na sjeverozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije. Ona se nalazi u blizini regionalnog centra Rijeke i graniči sa susjednom Republikom Slovenijom. Zona K-6 Škalnica je gospodarsko-poslovne namjene te je namijenjena izgradnji i uređenju površina za uslužnu, trgovačku, skladišnu, servisnu i sličnu djelatnost te objekata, uređaja i svih ostalih sadržaja vezanih za osnovnu poslovnu namjenu. Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevinske čestice dozvoljava se gradnja pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i pridonose kvaliteti prostora (administrativno-upravni, restorani organizirane prehrane, garderobe, sanitarni čvorovi, dječji vrtići i slično).

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
Telefon: +385 51 808 205
E-mail: nacelnik@klana.hr

Prilagodba