May 27, 2022

K1 Žegoti, Kastav

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone29,91 ha
Vrsta zone prema djelatnosti mješovita
Dopušteni koeficijent izgradnje50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti150%
Broj aktivnih subjekata u zoni18
Ukupni broj zaposlenih u njima270
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta ne
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 10 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Rijeka, 10 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina1,16 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 37,50 €/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 60 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade 0,54-1,80 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Radna zona Žegoti K1 površine 29,91 ha određena je kao građevinsko područje izvan naselja za gospodarsko–poslovne namjene. Zona je namijenjena gospodarskim djelatnostima koje zahtijevaju veće površine: uslužnim, trgovačkim, skladišnim, servisnim, obrtničkim pogonima. Područje zone smješteno je u blizini povijesne jezgre grada Kastva uz postojeću županijsku prometnicu Kastav – Viškovo.

Kontakt osoba:

Krešimir Vidović
telefon: +385 51 688 211
E-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr

Prilagodba