May 27, 2022

K1-1 Podrebar, Delnice

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone9,5 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, servisna
Dopušteni koeficijent izgradnje40-50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6-0,8
Broj aktivnih subjekata u zoni10
Ukupni broj zaposlenih u njima85
Popunjenost raspoložive površine zone<74%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 2,8 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1,2 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 50 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela74
Ukupna površina2,43 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 160kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 50%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 0,18-3,60 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 1-2 godine

Poslovna zona K-1 Podrebar smještena je rubno uz naselje Delnice te unutar iste već dulji niz godina djeluju različiti poslovni subjekti. U zoni je planirana pretežito gradnja građevina uslužne, trgovačke, zanatske i komunalno-servisne namjene, no omogućena je i izgradnja poslovnih građevina s proizvodnim sadržajima, ali na način da iste prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
Telefon: +385 51 812 055
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

Prilagodba