May 27, 2022

K1-3 Lič, Fužine

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone30,14 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
Broj aktivnih subjekata u zoni7
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<62%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 5 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 3 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 25 km
Morska luka Luka Rijeka, 40 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 15,92 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina21 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: 75 kn/m2
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 45 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa 25-40%
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,8-2,88 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 100% za prvu godinu

Poslovna zona K1-3 Lič površine 30,14 ha sastoji se od tri zone utvrđene Urbanističkim planom uređenja. Dio zone u kojem su izgrađene hale, koje su građene za potrebe farme, u vanknjižnom vlasništvu je Općine Fužine. Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom – strujom i vodom. U blizini farme, na udaljenosti od oko 2 km nalazi se željeznička stanica Fužine na pruzi Rijeka – Zagreb, a čvor Vrata autoceste Rijeka – Zagreb udaljen je od zone 2 km.

Kontakt:

Općina Fužine 
Telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

Prilagodba