May 27, 2022

K1-1 Volnik, Cres

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
Opći podaci
Ukupna površina zone9,3 ha
Vrsta zone prema djelatnosti poslovna
Dopušteni koeficijent izgradnje50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti100%
Broj aktivnih subjekata u zoni6
Ukupni broj zaposlenih u njima10
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta ne
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka ne
Morska luka Luka Cres
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 17,85 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 3,17 kn/m3
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelaviše od 100 parcela
Ukupna površina8 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: otkup od privatnih vlasnika
- pravo građenja: cijena nije utvrđena
Vlasništvo gradsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 56 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje da
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Rubnim dijelom naselja Cres prolazi državna cesta D-100. Između nje i sjeverno od županijske ceste Ž5124 smještena je poslovna zona Volnik. Unutar poslovne zone nalazi se skladište «Cresanke», upravna zgrada Vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnih usluga Cres Lošinj i Elektro-vode, stanica za tehnički pregled vozila, trgovački objekt Volnik, autocentar Sablić, a ispod poslovne zone, s južne strane županijske ceste, nalaze se rekreacijska zona Dari i groblje. Prometna povezanost otoka Cresa s kopnom ostvaruje se povezivanjem s državnom cestom D100 odakle se trajektnim vezama Porozina-Brestova te nastavno na državnu cestu D402 (2,7km) i državnu cestu D21 povezuje s regionalnim središtima Rijekom i Pulom, odnosno preko državne ceste D101 i trajektne veze Merag-Valbiska preko državne ceste D102 i Krčkog mosta na Jadransku turističku cestu (D8).

Kontakt osoba:

Dubravka Fak
Telefon: +385 51 661 956

Prilagodba