May 27, 2022

Cernik K1, Čavle

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone18,95 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1,2
Broj aktivnih subjekata u zoni3
Ukupni broj zaposlenih u njima150
Popunjenost raspoložive površine zone<66%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta1 km
Industrijski kolosijekne
Željeznicane
Zračna lukaZračna luka Rijeka, 50 km
Morska lukaLuka Rijeka, 9 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 14,65 kn/m3
Javna odvodnja da
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 5,44 kn/m3
Električna energija da
Plinovodda
Telekomunikacijska mrežada
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina 10 ha
Način raspolaganja zemljištem - prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvoprivatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 40 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade ovisno o djelatnosti
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poslovna zona Cernik K1 smještena je uz čvor Čavle, koji povezuje industrijsku zonu Kukuljanovo i Bakar s autocestom Rijeka-Zagreb. Zona je namijenjena za poslovnu namjenu, unutar koje su dozvoljene djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje. Zona je sa zapadne strane omeđena autocestom Rijeka-Zagreb, sa sjeverne strane čvorom Čavle, s istočne strane dionicom državne autoceste D 40. Područje obuhvata djelomično je izgrađeno, u sjevernom dijelu zone se nalaze hale tvrtki Metro, MAN i Auto Hrvatska. Interes za zonu poslovne namjene K1 posebno je izražen radi njenog prometnog položaja, zbog čega razvojni potencijal zone treba sagledavati unutar šireg okruženja riječkog prstena, a ne isključivo unutar administrativnog područja Općine Čavle.

Kontakt osoba:

Ivana Cvitan Polić
Telefon: +385 51 208 300
E-mail: opcina@cavle.hr

Prilagodba