May 27, 2022

Industrijska zona Bakar

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone500 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna i poslovna
Dopušteni koeficijent izgradnje50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti150%
Broj aktivnih subjekata u zoni200
Ukupni broj zaposlenih u njima4.500
Popunjenost raspoložive površine zone<45%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta1 km
Industrijski kolosijekda
Željeznicada
Zračna lukaKrk, 15 km
Morska lukaBakar, 2 km
Rijeka, 8 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovodda
Cijena vode za gospodarstvo 20,08 kn/m3
Javna odvodnjada
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 4,81 kn/m3
Električna energijada
Plinovodda
Telekomunikacijska mrežada
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela7
Ukupna površina6 ha
Način raspolaganja zemljištem - prodaja 532-836 kn/m2
- pravo građenja 2,66-7,60 kn
VlasništvoIndustrijska zona d.o.o. Bakar
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 25-85 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje do 2 godine
Iznos komunalne naknade 1,50-4,50 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Još od 1975. godine, kada započinju prve ideje o osnivanju industrijske zone u zaleđu Grada Bakra, na površini od 500 ha, uspješno raste i razvija se središnja poduzetnička zona u Primorsko-goranskoj županiji, ujedno i najrazvijenija u Republici Hrvatskoj.

Izniman geostrateški položaj, odlična prometna povezanost (cestovna, zračna i morska), mnogobrojne pogodnosti koje se nude potencijalnim ulagačima, raznovrsni sadržaji u zoni (autobusne linije s čekaonicama, benzinska postaja, carinski i robni terminal, osiguravajuća društva, policijska postaja, špediteri, parkirališta, lučka skladišta, trgovački centri, restorani, bankomati, hladnjače…) dodatni su motiv za poslovanje u zoni. Područje zone u potpunosti je komunalno opremljeno. Zona je u većinskom vlasništvu Grada Bakra, a njome u cilju daljnjeg kontinuiranog razvoja upravlja Industrijska zona d.o.o. koja investitorima pruža svesrdnu pomoć u realizaciji njihovih projekata. Trenutno u zoni posluje oko 200 poslovnih subjekata s otprilike 4.500 zaposlenika.

Kontakt osoba:

Linda Sciucca 
Telefon: +385 51 253 060
Mobitel: +385 99 266 33 48
E-mail: uprava@ind-zone.hr

Prilagodba