May 27, 2022

Baška, Baška

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
Opći podaci
Ukupna površina zone6 ha
Vrsta zone prema djelatnosti uslužna, obrtnička, trgovačka, komunalna
Dopušteni koeficijent izgradnje0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti1
Broj aktivnih subjekata u zoni1
Ukupni broj zaposlenih u njima0
Popunjenost raspoložive površine zone<33%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta ne
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 42 km
Morska luka Luka Baška, 1 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo 14,36 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačda
Cijena odvodnje za gospodarstvo 6,82 kn/m3
Električna energija ne
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža ne
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcelanije parcelirano
Ukupna površina6 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: cijena nije utvrđena
- pravo građenja
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 138 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 2 godine
Iznos komunalne naknade 0,36 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Poduzetnička zona Baška nalazi se uz sjeverni rub naselja Baška. Središnjim dijelom područja obuhvata prolazi državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) – Krk – Baška) koja je PPUO-om jedina u području obuhvata označena kao izgrađeni dio građevinskog područja. Poslovna zona (K) Baška površine 6 ha predviđena je za poslovne sadržaje (građevinarstvo, servisi, benzinska pumpa, javno parkiralište i dr.) potrebne za funkcioniranje glavnih gospodarskih djelatnosti Općine.

Kontakt osoba:

Nikola Nobilo
Telefon: +385 51 750 562
E-mail: nikola.nobilo@baska.hr

Prilagodba