May 27, 2022

12-7 Javornik, Delnice

by Ivana Pavlek in Gorski kotar, Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone3,31 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti-
Broj aktivnih subjekata u zoni6
Ukupni broj zaposlenih u njima88
Popunjenost raspoložive površine zone<60,5%
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta 1 km
Industrijski kolosijek ne
Željeznica 1 km
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 40 km
Morska luka Luka Rijeka, 45 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod da
Cijena vode za gospodarstvo 18,11 kn/m3
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija da
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža da
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela4
Ukupna površina3,31 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja
- pravo građenja
Vlasništvo Republika Hrvatska
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni 38 kn/m3
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje 1 godina
Iznos komunalne naknade 1,40 kn/m2
Oslobađanje od plaćanja naknade 1 godina

Zona proizvodne namjene I2-7 Javornik nalazi se na rubnom dijelu naselja Delnice na raskrižju dviju državnih cesta DC 3 i DC 32 svega kilometar udaljena od čvora na autocesti Goričan – Zagreb – Rijeka te magistralne željezničke pruge Rijeka – Delnice – Karlovac – Zagreb. Prostor je opremljen infrastrukturom priključka na vodu, električnu energiju i telefon. Tu se nalaze napuštene građevine bivšeg vojnog skladišta V2. Građevine su devastirane te je cilj kroz njihovu rekonstrukciju, dogradnju i revitalizaciju terena dovesti prostor u namjenu i privući investitore koji se bave prozivodnjom i preradom bilo koje industrijske grane, kao i obrtnike i poduzetnike proizvodno-uslužnih djelatnosti da otvore svoje pogone i poslovne prostore. Trenutno u zoni ne djeluje niti jedan poslovni subjekt. zemljište je u vlasništvu RH te je za očekivati da će se u sklopu poticanja razvoja poduzetničkih zona omogućiti uvjeti rješavanja vlasničkih odnosa s državom.

Kontakt osoba:

Davorka Grgurić
telefon: +385 98 983 5149
E-mail: davorka@delnice.hr

Prilagodba