May 26, 2022

Zona društvene namjene D Ploškovo

Nositelj:

Grad Delnice

Procijenjena vrijednost projekta: 

15.000 € za izradu urbanističkog plana uređenja zone

Lokacija:

Grad Delnice

Vlasništvo:

Grad Delnice

Opis projekta:

Nekadašnje vojno skladište V1 nalazi se u neposrednoj blizini naselja Delnice i svih centralnih sadržaja, a istovremeno se nalazi u prirodnom okruženju i graniči s Park-šumom Japlenški vrh.
Za potrebe smještaja i brige o socijalnim kategorijama stanovništva moguća je izgradnja domova za starije osobe i drugih ustanova kojima se povećava ponuda i standard života toj kategoriji ljudi.
Također se može namjena odrediti i za izgradnju građevina za okupljanje i boravak za mlađe skupine ljudi i druge kategorije kojima se upotpunjuje ponuda u sferi obrazovanja ili zdravstvene djelatnosti: škola u prirodi, razmjena studenata, znanstvenoistraživački park, odmarališta i sl.
Dio zone predviđen je za izgradnju hotela koji se može po funkciji prilagoditi sadržaju društvene namjene koja je u dodirnoj zoni.
Predviđa se gradnja domova i drugih ustanova društvene i socijalne namjene (domovi, odmarališta, sportsko rekreacijski prateći sadržaji i pomoćne građevine u funkciji namjene osnovne građevine, lječilišta ili druge zdravstvene ustanove i sl.).
Drugi dio zone namijenjen je izgradnji hotela.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan uređenja Grada Delnica

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Prilagodba