May 26, 2022

Vjetroelektrane

by Ivana Pavlek in Energetika

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

1.400.000 €

 

Lokacija:

područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:

državno i privatno vlasništvo

Opis projekta:

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim njenim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja vjetra za energije nalazi se u unutrašnjosti županijskog područja za eksploataciju temeljem izvršenih istraživanja i pogodnog sjevernoistočnog i jugoistočnog vjetra koji su tipični za unutrašnjost priobalja, dok je jugozapadni vjetar pogodan za kvarnerski zaljev.
Na predviđenim lokacijama predviđena je izgradnja vjetroelektrana.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja uz uvjet dobivanja prethodne elektroenergetske suglasnosti HEP-a

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđeno Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova

Kontakt:

Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr 

Prilagodba