May 26, 2022

Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko

by Ivana Pavlek in Energetika

Nositelj:

Grad Novi Vinodolski

Procjenjena vrijednost projekta:

50.342.000 €

 

Lokacija:

Grad Novi Vinodolski, mjesto Krmpote

Vlasništvo:

Republika Hrvatska

Opis projekta:

Osnovna namjena građevine je proizvodnja električne energije vjetra. Izgradnja vjetroelektrane kao ekološki prihvatljivog i raspoloživog izvora energije doprinijela bi povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, što je jedan od prioriteta Strategije EU 2020.
Realizacija projekta, osim izgradnje postrojenja za pretvorbu energije, podrazumijeva i izgradnju pojedinačnih postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina/ objekata koji služe pogonu vjetroelektrane. Najveća dopuštena visina pomoćnih objekata iznosi 10 m, uz dopušteni broj etaža P+1.
Razvoj projekta izgradnje vjetroelektrane dopušten je u prostoru od 30 km², uz maksimalnu dopuštenu snagu vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko 90 MW, te ograničenje snage jednog vjetroagregata na 3 MW.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Grad Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 350
E-mail: tomislav.cvitkovic@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr

Prilagodba