May 26, 2022

Stambeno-poslovni kompleks Gomila

Nositelj:

Bononia 3M građenje d.o.o. 

Procijenjena vrijednost projekta: 

45.000.000 €

Lokacija:

Rijeka, Stari grad

Vlasništvo:

Bononia 3M građenje d. o. o.

Opis projekta:

Područje Gomile, dio starogradske povijesne jezgre Rijeke, tijekom 20. stoljeća gotovo u cijelosti je izgubilo svoj izvorni karakter i izgled. Međutim, recentno urbanističko planiranje toga prostora bilo je usmjereno na rekonstrukciju povijesnog ambijenta te je na toj osnovi osmišljen i projekt izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa s podzemnom garažom koji objedinjuje ideju održivog života i rada u suvremenim uvjetima s rekonstrukcijom povijesne matrice i ambijenata.
Realizacijom projekta ostvaruju se i koristi šire zajednice jer se stvaraju preduvjeti za povećanje udjela stambenih sadržaja u starom gradu i njegovo uređenje kao cjelovite pješačke zone.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • podzemne javne garaže kapaciteta 800 vozila na 5-6 etaža, površine 8000 m²
  • 15 stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina visine do P + 3, bruto razvijene površine 17.100 m², od čega na stambene površine otpada oko 6.200 m², a na poslovne sadržaje oko 10.800 m²
  • javnih površina – pješačkih ulica, stubišta i manjih trgova (obveza Grada Rijeke)

Model realizacije: 

S tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o Grad Rijeka sklopio je predugovor o pravu građenja. Po osnovi istog moguće je uključivanje u projekt partnera zainteresiranih za realizaciju cijelog projekta ili pojedinih njegovih dijelova.

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • detaljni plan uređenja Stari grad

Dokumenti prostornog uređenja:

  • idejni projekt

Kontakt:

Igor Koren, ovlašteni zastupnik
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d. o. o.
Supilova 6/III, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 330 530, +385 51 215 289, +385 51 339 558
E-mail: info@odkkp.hr
Web: www.odkkp.hr

Grad Rijeka
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: + 385 51 209 450
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Prilagodba