May 26, 2022

Solarne elektrane

by Ivana Pavlek in Energetika

Nositelj:

Primorsko-goranska županija

Procjenjena vrijednost projekta:

1.200.000-1.500.000 €

 

Lokacija:

područje Primorsko-goranske županije

Vlasništvo:

državno i privatno vlasništvo

Opis projekta:

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja solarne energije nalazi se u obalnom i otočnom području.
Na predviđenim lokacijama moguće je instalirati solarne farme do 50 ha s maksimumom od 10 MW snage po lokaciji.

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđen Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova.

Kontakt:

Regionalna energetska agencija Kvarner d. o. o.
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr 

Prilagodba