May 26, 2022

Prometno-logistički centar i poduzetnička zona Miklavija

Nositelj:

Općina Matulji

Lokacija:

Općina Matulji

Vlasništvo:

Općina Matulji (95,75 %), privatno vlasništvo (2,87 %), HŽ – pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (1,38 %)

Opis projekta:

Izvrstan geostrateški položaj Primorsko-goranske županije omogućuje razvoj prometno-logističkog centra i poduzetničke zone za razvoj logistike, uslužnih i proizvodnih djelatnosti koristeći blizinu slovenske granice, riječke luke, autoputa Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru s paneuropskim koridorima. Prometno-logistički centar i poduzetnička zona planira se razviti na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja.
Projekt podrazumijeva gradnju:

  • platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha
  • intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha
  • kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila
  • javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha
  • zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.

Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti maks. brutto izgrađenost 540.680 m².

Model realizacije: 

otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

Pripremljena dokumentacija: 

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt:

Općina Matulji
Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
Telefon: +385 51 274 114
E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
Web: www.matulji.hr

Prilagodba