May 26, 2022

Poduzetnička zona Barci, Bribir

by Ivana Pavlek in Poduzetničke zone
OPĆI PODACI
Ukupna površina zone2,1 ha
Vrsta zone prema djelatnosti proizvodna, uslužna, trgovačka, komunalno-servisna
Dopušteni koeficijent izgradnje35%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti0,42
Broj aktivnih subjekata u zoni0
Ukupni broj zaposlenih u njima0
Popunjenost raspoložive površine zone0
TEHNIČKI PODACI
PROMETNE VEZE (UDALJENOST U KM)
Pristupna cestada
Autocesta ne
Industrijski kolosijek ne
Željeznica ne
Zračna luka Zračna luka Rijeka, 25 km
Morska luka Luka Rijeka, 30 km
INFRASTRUKTURA (KOMUNALNE USLUGE)
Vodovod ne
Cijena vode za gospodarstvo -
Javna odvodnja ne
Mogućnost priključka na pročistačne
Cijena odvodnje za gospodarstvo -
Električna energija ne
Plinovodne
Telekomunikacijska mreža ne
POVRŠINE U PONUDI
Broj parcela52
Ukupna površina1,39 ha
Način raspolaganja zemljištem- prodaja: da
- pravo građenja: da
Vlasništvo općinsko, privatno
TROŠKOVI (TROŠKOVI PROVEDBE INVESTICIJE)
Komunalni doprinosi za djelatnosti u zoni -
Oslobađanje od plaćanja doprinosa ne
Obročno plaćanje ne
Iznos komunalne naknade -
Oslobađanje od plaćanja naknade ne

Projekt podrazumijeva izgradnju komunalne infrastrukture te izgradnju proizvodnih i poslovnih pogona na površini od 2,1 ha. Zemljište na kojem će se razvijati zona potpuno je ravno pa je i to velika prednost za mogućnost proširenja, a nalazi se neposredno uz prometnicu Bribir – Grižane. Svi objekti mogu biti i katni te se time povećava mogućnost poslovnih površina. Pored lokacije poslovne zone nalazi se elektrovod, voda i razvijena cestovna infrastruktura u smjeru oba naselja- Grižana i Bribira, kao i Grada Crikvenice.

Kontakt osoba:

Bernard Peko-Lončar
Telefon: +385 51 422 545
E-mail: komunalno@vinodol.hr

Prilagodba